Record details

Name
    Veselý, Ivan
Author of Article
    Hlinité těsnicí jádro vodní nádrže Nová Říše
    Periglaciální jevy u Náměště na Hané
    Projev inverze tvarových prvků na Malé Klajdovce (42-32 Brno)
    Propustnost eluvií skalních hornin
    Předkřídové zvětrání brněnského masivu u Boskovic (24-23, Protivanov)
    Skalní tvary Ždárských vrchů
    Vodopády Stříbrného potoka