Record details

Name
    Vidlář, Jiří
Author of Article
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Srážení a identifikace nerozpustných síranů