Record details

Name
    Vilímek, V.
Author of Monograph
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
Author of Article
    3D monitoring of active tectonic structures
    Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
    The COST project in Italy: analysis and monitoring of seismogenic faults in the Gargano and Norcia areas (central-southern Appenines, Italy)
    Dendrochronological analysis of Čeřeniště landslide (Czech Republic)
    Dendrogeomorphological investigations of slope deformation on Salesius Hill in the Krušné Hory Mts
    Endangering of the dam stability of Palcacocha Lake by slope movements, in Peru
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Geomorphological aspects of natural hazards and risks in the Czech Republic
    Geomorphological consequences of 2002 flood in Otava River catchment
    Geomorphological history and monitoring of selected rapid mass movements in north-west Bohemia
    Geomorphological investigation and landslide monitoring at Machu Picchu, Peru
    Geomorphological investigations at Machu Picchu, Peru
    Geomorphological research of large-scale slope instability at Machu Picchu, Peru
    Glacial lake outburst flood in the Chuchún watershed, Cordillera Blanca, Peru
    Glacial lake outburst floods in Cordillera Blanca, history and recent developments
    Glacial lake outburst floods in the area of Huarás, Cordillera Blanca, Peru
    Glacier Retreat, Lakes Development and Associated Natural Hazards in Cordilera Blanca, Peru
    Hluboké svahové deformace v okolí historické lokality Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Implications of geomorphological research for recent and prehistoric avalanches and related hazards at Huascaran, Peru
    Influence of rapid glacial tongue treat on surface area of the Palcacocha glacial lake in the Cordillera Blanca, Peru
    Installation of a crack gauge to monitor movements at a principal fault structure of Gargano Peninsula, Italy
    Katastrofálny kamenitý prúd v Aguas Calientes, Peru
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu, Peru
    Modelování kamenitohlinitých přívalových proudů na Smědavské hoře v Jizerských horách
    Modelování průtokové vlny z ledovcového jezera - Lake 513, Cordillera Blanca, Peru
    Monitoring net for present tectonic movements in the gulf of Corinth
    Monitoring of recent tectonic activity in Italy
    Morfotektonické rysy epicentrální oblasti zemětřesení mezi Roermondem a Heinsbergem
    Neotectonic development of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of recent tectonic activity
    Neotectonic movements in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic)
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca, Peru
    Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    The reconstruction of a glacial lake outburst flood using HEC-RAS and its significance for future hazard assessments: an example from Lake 513 in the Cordillera Blanca, Peru
    Salesius Hill slope deformation into the light of the dendrogeomorphological analysis
    Selected geomorphological methods assessing neotectonic evolution of the seismoactive Hronov-Poříčí Fault Zone
    Slope movements in Callejón de Huyalas, Peru
    Současný stav a perspektivy geomorfologie
    Stabilní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Svahové pohyby na Machu Picchu
Editor of Monograph
    Geomorfologický sborník 3