Record details

Name
    Vodrážka, R.
Author of Article
    A diverse Eocene fish scale assemblage from Seymour Island, Antarctica
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    New data on Late Turonian crinoids from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Příbřežní zóna českého křídového moře při hranici cenoman/turon; příklady vývoje tafocenóz a sedimentačního prostředí
    Record of sea-level fall in shallow-water hemipelagic strata: case study and numerical modelling
    Taphocoenoses of the Cenomanian/Turonian boundary interval: the case study of Plaňany, bohemian Cretaceous Basin
    Terebella phosphatica Leriche (Polychaeta) associated with phosphatic crusts and particles (Lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)