Record details

Name
    Vodrážka, Radek
Author of Monograph
    2nd Report on the progress of work of the CGS expedition in the Eastern Azarbayjan Province during 2nd Field Campaign from the 19th of November to the 17th of Decmeber 2007
    Base Geological Map 1:25.000, sheet Avan
    Base Geological Map 1:25.000,sheet Eshtobin
    Heřmanův Městec, město u dvou moří. Průvodce naučnou stezkou. Druhohory -lokalita Nákle, svědectví o svrchnokřídové záplavě
    Late Cretaceous (Upper Cenomanian - Lower Turonian) transgressive deposits near Kutná Hora and Kolín (central Bohemia, Bohemian Cretaceous Basin)
    Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí
    Rod Hillendia Reid, 1964 a Guettardiscyphia Fromental, 1860 (Porifera, Hexactinellida) z české křídové pánve
    Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy. Závěrečná zpráva
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem
    Základní geologická mapa Ćeské republiky 1:25 000, list 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 13-132 Lysá nad Labem
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora - Mapa dokumentačních bodů. MS
Author of Article
    Biogenic calcite structures in Green Lake, James Ross Island, Antarctica
    Calcareous nannofossils from the Upper Cretaceous of northern James Ross Island, Antarctica
    Coexistence of symbiotic hydroids (Protulophila) on serpulids and bryozoans in a cryptic habitat at Chrtníky (lower Turonian, Czech Republic)
    Cretaceous Bryozoa from Chrtníky (Bohemian Massif)
    Cretaceous Bryozoa from Chrtníky (Bohemian Massif)
    Cretaceous Bryozoa from Chrtníky (Bomehian Massif).
    Cretaceous Bryozoa from Chrtníky (Bomehian Massif)
    A diverse Eocene fish scale assemblage from Seymour Island, Antarctica
    Entobia exogyrarum (Frič, 1883) from the Upper Cretaceous of the Bohemian Cretaceous Basin
    Entobia exogyrarum (Frič, 1883) from the Upper Cretaceous of the Bohemian Cretaceous Basin
    First fossil sponge from Antartica and its paleobiogeographical significance
    Foraminifera from the Upper Cretaceous of northern James Ross Island (Antarctica): a preliminary report
    Fosfogeneze, tafonomie, tafocenózy: příklady z turonu české křídové pánve
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (Východní Čechy)
    Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
    Geologické výzkumy České geologické služby v Antarktidě
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
    Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty ve svrchní křídě lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev)
    Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty z lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev)
    Křídové sedimenty na území listu 13-132 Lysá nad Labem
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Late Cretaceous nautilid beaks from near-shore/shallow water deposits of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Late Cretaceous nautilid beaks from near-shore/shallow water deposits of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Magnetic susceptibility as tool for high- resolution correlation of pelagic and distal slope facies of the Middle Devonian in the Carnic Alps: preliminary results
    Mikropaleontologické studium svrchnokřídových sedimentů transgredujících na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře
    New data on Late Turonian crinoids from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    New data on Late Turonian crinoids from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    A new method for the extraction of macrofossils from calcareous rocks using sulphuric acid
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Palaeoenvironments and facies on a progressively flooded rocky island (Upper Cenomanian-Lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná pole neorané
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané
    Projevy bioeroze na miskách ústřic Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck) z české křídové pánve
    První fosilní spongie z Antarktidy a její paleobiogeografický význam
    Příbřežní zóna českého křídového moře při hranici cenoman/turon; příklady vývoje tafocenóz a sedimentačního prostředí
    Record of sea-level fall in shallow-water hemipelagic strata: case study and numerical modelling
    Silicified sea life - Macrofauna and palaeoecology of the Neuburg Kieselerde Member (Cenomanian to Lower Turonian Wellheim Formation, Bavaria, southern Germany)
    Some results of palaeontological studies in the Cretaceous of the northern James Ross Island (Antarctica)
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora - Sedlec
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec : 13-32 Kolín
    Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře : 13-32 Kutná Hora
    Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev)
    Taphocoenoses of the Cenomanian/Turonian boundary interval: the case study of Plaňany, Bohemian Cretaceous Basin
    Terebella phosphatica Leriche (Polychaeta) associated with phosphatic crusts and particles (Lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Způsob zachování koster křemitých spongií lokality Úpohlavy