Record details

Name
    Vrána, Stanislav, 1936-
Author of Article
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Bohemian garnet
    CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
    Cobaltoan staurolite from Zambia
    Diffusion-controlled high-T decompression reactions in felsic granulites of southern Bohemia
    Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech
    Dyke rocks in two circular structures in S and SW Bohemia: compositions corresponding to bulk melting of the Moldanubian gneisses
    Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia
    Flogopitické metaultramafity moldanubika jako nositel sulfidické Fe-Ni mineralizace
    Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
    Geochronological studies of the Bohemian massif, Czechoslovakia, and their significance in the evolution of central Europe
    Geological background - a brief geology of the Bohemian Massif
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologie metamorfitů moldanubika
    K otázce výskytu "alemontitu" v jižních Čechách
    The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith
    Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou
    Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from the Blanice Graben, southern Bohemia
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    Low-pressure granulites of the Lišov Massif, southern Bohemia: Viséan metamorphism of Late Devonian plutonic arc rocks
    Mafic granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: relics of a late Devonian magmatic arc?
    Mafic-intermediate granulites of the Lisov Masif, Southern Bohemia: middle crustal relics of a Late Devonian magmatic arc?
    Mafic-intermediate granulites of the Lisov Massif, Southern Bohemia: middle-crustal relics of a Late Devonian magmatic arc?
    Mafic-intermediate granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: vestige of a Late Devonian magmatic arc?
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
    Mineral inclusions in pyrope from garnet peridotites, Kolín area, central Czech Republic
    Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Moldavites in S Bohemia as a geological object and a hobby
    Orthopyroxene-garnet granulites in the Podolsko complex
    P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
    Pětesedmdesátiny prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
    Polymetamorphic sapphirine rocks of the Irumide age in Lower Luangwa Valley, Zambia
    Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK
    Pseudorutil, chromspinel a pyrop z předkartérní kůry ultrabazitů
    Relics of a late Devonian magmatic arc in the Moldanubian Zone
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Retrograde metamorphism in a regional shear zone and relate chemical changes: The Kaplice Unit of muscovite-biotite gneisses in the Moldanubian Zone of southern Bohemia, Czech Republic
    Rutil od Rožmitálu na Šumavě
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"