Record details

Name
    Vrbová, Marie
Author of Article
    14. světový hornický kongres a výstava - Peking '90
    Acapulco 97 - XVII.světový hornický kongres a výstava
    Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí
    Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě
    Letošní jubilea pana profesora Hojdara
    Lomové dobývání uhlí ve Velké Británii
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    Technologické vize pro těžební průmysl na prahu 21. století
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině
    XIII. Světový hornický kongres