Record details

Name
    Vrbová, Věra
Author of Article
    Charakteristika geologické stavby produktivního karbonu v průzkumném poli Frenštát-západ
    Informace o výsledcích geologickoprůzkumných prací na lokalitě Kopřivnice-Tichá