Record details

Name
    Vylita, Tomáš
Author of Monograph
    Desarollo de las aguas termales y minerales en el Perú
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
Author of Article
    Answer to Rebuttal to "Unfilterable 'geoaerosols', their use in a search for thermal, mineral and mineralised waters and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters" by R.F. Holub, P.K. Smrz, published in Environmental Geology (2002) 41:984-985
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Izotopy radia termálních minerálních vod v Karlových Varech : Interpretace vztahu vody k okolní hornině
    Karlovarské prameny
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Podzemí u Vřídla
    Revize stavu minerálních vod v ČR
    Short-term radioactive disequilibrium in thermal mineral waters in Karlovy Vary (Carlsbad) spa, Czech Republic
    Short-term radioactive disequilibrium in thermal mineral waters in Karlovy Vary (Carlsbad) spa, Czech Republic
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury