Record details

Name
    Waldhausrová, Jarmila
Author of Monograph
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 11-424, list Dolní Bělá
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-433 Chotilsko
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Všeruby 11-442
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, list 12-443 Chotilsko
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-142 Všeruby
Author of Article
    Contribution of Geophysical Data of the Solution of Geological Problems in the Central Bohemian Pluton and Adjacent Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif)
    The diversity and geodynamic significance of Late Cambrian (ca. 500 Ma) felsic anorogenic magmatism in the northern part of the Bohemian Massif: A review based on Sm-Nd isotope and geochemical data
    Euhedral and Euhedral-Looking Oceli in Mafic Bodies of Granitic Complexes
    Euhedral and Euhedral-Looking Ocelli in Mafic Bodies of Granitic Complexes
    Evolution of magmatic activity in Iraqi Zagros complexes
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geochemistry of the Barrandian Upper Proterozoic volcanics in the Blovice - Rožmitál p.Třemšínem area and in the Pavlíkov volcanic belt
    Geochemistry of volkanites (metavolkanites) in the westernpart of the TBU Precambrian and their original geotectonic setting
    Geological interpretation of major regional units: The Teplá-Barrandien Unit
    Geologická interpretace seizmického obrazu proterozoika v podloží plzeňské pánve
    Geology and geochemistry of a stratified mafic/felsic (calc-alkaline) series in the Central Bohemian Pluton (Teletín quarries) : Implications of its origin
    Geology and geochemistry of a stratified mafic/felsic (calc-alkaline) series in the Central Bohemian Pluton (Teletín quarries): implications for its origin
    Geotectonic setting of basic volcanics in the Barrandian Upper Proterozoic
    Granitization problem - once again
    Granitologie - věda o granitech na konci druhého tisíciletí (Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996)
    Huttonova sympozia ke granitovému problému
    Huttonova sympozia ke granitovému problému
    Hypotéza izochemické granitizace in situ a otázka geneze středočeského plutonu (na příkladu Příbramska)
    The isotopic evolution of the Upper Mantle in the NW part of the Bohemian Massif
    Kambrické slepence jako substrát kozlovického granodioritu a přilehlého moldanubika (SZ od Kasejovic)
    Lithology of the Precambrian Blovice Formation
    Magmatism and metamorphism in the Zagros Suture
    Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects
    Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects
    Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects
    Ocellar Mafic Rocks of 1-Type and A-Type Plutonic Series (Adamello, Brittany, Central Bohemian Pluton)
    Ocellar Mafic Rocks of I-Type and A-Type Plutonic Series (Adamello, Brittany, Central Bohemian Pluton)
    Ocelli in mafic rocks of granitic complexes
    Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area
    Precursors Lithology and the origin of the Central Bohemian Pluton (Bohemian Massif)
    Proterozoic volcanics geochemistry and mineral chemistry: A contribution to the Barrandian Upper Proterozoic stratigraphy (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Proterozoic volcanics geochemistry and mineral chemistry: a contribution to the Barrandian Upper Proterozoic stratigraphy (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Recrystallized Members of Upper Proterozoic Ultramafic Magmatism in the Variscan Felsic/Mafic Stratified Plutonic Series in the Teletín Quarries (Central Bohemian Pluton, Bohemian Massif)
    Recrystallized members of Upper Proterozoic ultramafic magmatism in the Variscan felsic/mafic stratified plutonic series in the Teletín quarries (Central Bohemian Pluton, Bohemian Massif)
    Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu
    Říčanský granit v Českém masívu a těleso Ploumanach v Bretani: intruzivní nebo vulkanická tělesa?
    Říčany granite (Central Bohemian Pluton) and its ocelli- and ovoids-bearing mafic enclaves
    Sm-Nd isotope and trace element study of Late Peroterozoic metabasalts ("spilites") from the Central Barrandian domain (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Spilite-keratophyre associaion
    Starší paleozoikum rožmitálského vývoje v mirovickém metamorfovaném ostrově
    Stratigraphy : Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Tectonic control of essential differences of Central Bohemian Pluton granitoids (The Moldanubicum/Bohemicum boundary), Bohemian Massif
    Tectonic control of essential differences of Central Bohemian Pluton granitoids (the Moldanubicum/Bohemicum boundary), Bohemian Massif
    The Teplá-Barrandian Unit
    A Variscan Mafic/Felsic Calc-Alkaline Stratified Complex (Teletín Quarries, Central Bohemian Pluton, Bohemian Massif) and a Possible Explanation of its Origin
    A Variscan mafic/felsic calc-alkaline stratified complex (Teletín quarries, Central Bohemian pluton, Bohemian massif) and a possible explanation of its origin
    VII.B.1 Stratigraphy
    W. S. Pitcher 1993: The nature and origin of granite (Blackie Academic and Professional, London, 321 pp.)
    Za RNDr. Marií Palivcovou, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc