Record details

Name
    Waskowska, A.
Author of Article
    Utwory formacji wierzowskej na tle wcesnokredowych warunków sedymentacji w zachodnej cześci basenu protoślaskiego (Morawy, Republika Czeska)
    Utwory wczesnokredowego basenu protoślaskiego w polsko - czeskich Karpatach fliszowych
Editor of Monograph
    14th Czech - Slovak - Polish Palaeontological Conference and 9th Polish Micropalaeontological Workshop : abstracts volume