Record details

Name
    Weidenhoffer, Zdeněk
Author of Article
    Distribuce uhlovodíků a vyšších mastných kyselin v proterozoických černých břidlicích z lokality Kamenec
    Research of penetration of pesticides through non-saturated zone into quaternary groundwater