Record details

Name
    Weiss, Gerhard
Author of Article
    The coal-bearing Carboniferous on the eastern margin of the Bohemian Massif
    Dlouhodobý program průzkumu uhlí v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Výsledky předběžných průzkumů černého uhlí v hornoslezské pánvi v 7. pl.