Record details

Name
    Wittke, J.
Author of Article
    The presence of glass microspheres with lechatelierite in sedimentary layers dating to 12,900 yeares ago
    Skleněné útvary uprostřed možného kráteru v Bolívii, Iturralde; nový druh materiálu svědčící o události impaktu nízkohustotního meteoritu