Record details

Name
    Witzany, Jiří
Author of Article
    Hodnocení současného stavu a oprava Karlova mostu I.etapa
    Projekt Karlova mostu. I. etapa - dsikuze
    Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994-2004, 1. část