Record details

Name
    Wizna, Switlana
Author of Article
    Rekonstrukcja paleopradów solanek w badenskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego