Record details

Name
    Záruba, Jiří
Author of Monograph
    Průběžná technická zpráva č. 1
    Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
Author of Article
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Granite Matrix Permeability: an Overall Project Review
    In situ and laboratory measurements of hydraulic conductivity in granitic rock matrix
    Praktické ověřování modelového řeąení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Stabilizacja fragmentu skarpy dla lokalizacji centrum handlowego
    Study of permeability and contaminant flow in granitic rocks using dyes
    Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks
    Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování