Record details

Name
    Zaťko, Michal
Author of Article
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Vplyv krasových hornín na režim odtoku na príklade Blatnického potoka vo Veľkej Fatre