Record details

Name
    Zabadal, Stanislav
Author of Monograph
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
Author of Article
    Detection of abnormal fluid pressures by the CDP method in the East Slovakian Neogene Basin
    Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Geological interpretation of a gravity low in the central part of the Lugian Unit (Czech Republic, Germany and Poland)
    Geological structure of the Czech Republic depicted by the new gravity and magnetic field images
    GEOMIND - Geophysical Multilingual Internet-driven Information Service
    Geophysical and structural pattern of the Knížecí Stolec pluton and its host rocks in the south-western part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Gravity model of the Melechov Massif
    Gravity modelling of the Krkonoše-Jizera Pluton
    Gravity response of igneous rocks in the northwestern part of the Bohemian Massif
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
    Výpočet denního chodu gravimetru pomocí splajnu
    Výpočet vnitřních topografických korekcí na počítači
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps