Record details

Name
    Zachariáš, J.
Author of Monograph
    Locality No 8, Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
Author of Article
    Carbon and oxygen isotopic composition of carbonate minerals from the Jílové and Libčice gold deposits, Czech Republic
    Chemické a objemové změny v horninách východní části lukavické skupiny
    Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia. Bulletin of Geosciences
    Fluid inclusion study of quartz-tourmaline veins associated with emerald mineralization, Kafubu area, Zambia
    Fluid inclusions and stable isotope study of quartz-tourmaline with associated with beryl and emerald mineralization, Kafubu area, Zambia
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Geologicko-ložiskové poměry scheelitové mineralizace mezi obcemi Nekvasovy a Oselce (jižně od Nepomuku)
    Geology and genesis of the Varsican porphyry-style gold mineralization, Petráčkova Hora deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Gold deposit Vacíkov-Petráčkova hora: an example of complex magmatic-metamorphic history
    Late Alpine silicification and associated mineralizations in the vicinity of Teplice, northwestern Bohemia, Czech Republic
    Multiple fluid sources/pathways and severe thermal gradients during formation of the Jílové orogenic gold deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Multiple sources of Au-mineralization: the Jílové district, Bohemian Massif, Czech Republic
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    Porphyry-Au mineralization in the Bohemian Massif: Its magmatic and hydrothermal evolution
    The porphyry ore deposit with Au-Cu-W mineralization on the Petráčkova hora Mt. near Vacíkov
    Re-Os dating of gold deposits using accessory molybdenite at the Kašperské Hory and Petráčkova hora mines, Czech Republic
    Secondary quartz cementation around phreatomagmatic structures, Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Skarns of the Bohemian Massif: origin in closed or open systems?
    Teploty vzniku hydrotermálních křemenců a silkret ve výplni oháreckého riftu: interpretace SIMS dat
    Trace element chemistry and textures of low-temperature pyrites associated with shallow fossil subsurface geothermal discharge in the Eger Graben, northwestern Bohemia
    Trace elements chemistry of low-temperature pyrites - an indicator of past changes in fluid chemistry and fluid migration paths (Eger Graben, Czech Republic)
    The uraninite-pyrite association, a sensitive indicator of changes in fluid chemistry: element gains and losses
Editor of Monograph
    Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby