Record details

Name
    Zajíček, Petr
Author of Article
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu
    Continual Rn Measurements in caves: Advantage and Disadvantages
    Correlation of soil and cave concentrations of cabon dioxide
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Geochemistry of dripping waters in selected caves of the Moravian Karst
    Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu
    Krápníková výzdoba jako indikátor nepříznivých vlivů antropogenní činnosti
    Ocenění zásob Ag v Jihlavském rudním revíru
    Speleothem destruction in the caves of the Moravian Karst (Czech Republic)
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem"
    The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech republic)
    Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách
    Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
    Vliv karbonátových rovnováh na destrukci jemných sintrových forem