Record details

Name
    Zapletal, Jan
Author of Monograph
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-224 Olomouc
Author of Article
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny (24-41, Vyškov)
    Biostratigrafický výzkum valounů vápenců z kulmu Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (14-43 Mohelnice, 15-33 Moravský Beroun, 24-21 Jevíčko, 24-24 Prostějov)
    Controls on Development of Asymmetric Fining-Upward megacycles in a Generally Fine-Grained Turbidite System of the Moravice Formation, Moravian-Silesian Culm Basin
    Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu)
    Doc. RNDr. Ilja Pek, CSc. zemřel
    A find of fossil traces in the Zábřeh Group (Lugicum, E Bohemia)
    Fosilní stopy z lokality Svobodné Heřmanice (spodni karbon, Morava, ČSR)
    Geologický výzkum drobných výskytů kulmu v okolí Městečka Trnávky
    Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Ichnofacies of the Lower Carboniferous in the Jeseník Culm (Moravo-Silesian Region, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Ichnofosílie visé jesenického kulmu: výzkum pro rekonstrukci sedimentačního prostředí
    Intraviséan movements in the Moravo-Silesian zone of the Bohemian Massif
    K některým otázkám sedimentace kulmských konglomerátů moravskoslezské oblasti Českého masívu
    K postavení brunovistulika ve variscidách jesenického bloku (sv. okraj Českého masívu)
    K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci
    K tektonické stavbě paleozoika na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    Konglomeráty drobových členů zábřežského krystalinika a mírovského kulmu a jejich význam (14-43 Mohelnice)
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Mírovské konglomeráty - nejstarší člen flyšových variscid na Moravě
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Nález ichnofosilií v sedimentech spodního badenu karpatské předhlubně v okolí Blučiny (Morava)
    Nález rostlinných fosilií v kulmských sedimentech u Lošova
    Neobvyklé interakce organizmů a rostlin ze sedimentů moravsko-slezského kulmu
    Onset of Culm deposition in Moravia: transgression or invasion?
    Prof. ing. Otakar Kumpera, DrSc., šedesátníkem
    Přehrada Slezská Harta před milióny let
    Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Slide paraconglomerates in Lower Carboniferous of Nízký Jeseník Mts. (Culm of Moravian-Silesian Belt, Bohemian Massif)
    Sto let od narození význačného geologa Radima Kettnera
    Stopy vrtavé činnosti organizmů na spodnobadenských valounech od Čelechovic na Hané
    Stratigrafická klasifikace kulmu Nízkého Jeseníku
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Gáby
    Tektonicky podmíněné eventy v karbonu na Moravě
    Termín kulm v geologii Českého masivu
    Trace fossil Amanitichnus ichnosp. from the Lower Carboniferous of the Drahanská vrchovina Upland (Moravia, Czech Republic)
    Trace Fossils as Indicators of Depositional Sequence Boundaries in Lower Carboniferous Deep-Sea Fan Environment, Moravice Formation, Czech Republic
    Ustavení oborové skupiny učitelské geologie
    Viséská gravelitová sedimentace v kulmu Nízkého Jeseníku
    Výskyt mořského spodního badenu jižně od Bouzova (24-21 Jevíčko)
    Vývoj mohelnického souvrství mezi Městečkem Trnávkou a Mírovem (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Význam ichnofosilií v mírovském "kulmu" (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Vzpomínka na prof.ing. Otakara Kumperu, DrSc. (3.ledna 1932 - 21.dubna 1996)
    Za doc. RNDr. Iljou Pekem, CSc.
    Žíla camptonitu z kulmu od Mariánského Údolí u Olomouce