Record details

Name
    Zapletal, Jan, 1939-
Author of Article
    Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
    Další nález hadic v kulmských sedimentech severní Moravy
    Docentu RNDr. Jaroslavu Skácelovi, CSc., k šedesátinám
    Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv)
    Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Grain orientation of some flysch graywackes, lower Carboniferous of Nízký Jeseník Mts. (Moravia)
    K nedožitým šedesátinám docenta PaeDr. Vojtěch Bartha, CSc. (1924-1980)
    K problematike konglomeratov srednemoravskogo i severomoravskogo paleozoja
    Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Možnosti litostratigrafické korelace kulmu v severní části Nízkého Jeseníku
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Parakonglomeráty andělskohorského souvrství jihozápadní části Nízkého Jeseníku
    Parakonglomeráty moravického souvství od Bílčic u Dvorců
    Poznámky ke geologickému vývoji severozápadní části Hornomoravského úvalu : 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov
    Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
    Příspěvek ke geologii drobných výskytů kulmu v okolí Olomouce
    Remarks to the geology and stratigraphy of the Mírov Palaeozoic Unit, Bohemicum (Saxothuringian Zone), Bohemian Massif
    Synsedimentární elevace a deprese předkulmského podkladu na východním okraji Nízkého Jeseníku
    Termín kulm v české geologii
    Trace fossils assemblages and their occurrence in Lower Carboniferous of the Nízký Jeseník Mts.
    Vzpomínka na geologa a paleontologa profesora Ivo Chlupáče
    Vzpomínka na mineraloga a petrografa univ. prof. RNDr. Františka Němce