Record details

Name
    Zapletalová, Jana
Author of Monograph
    Dačice
    Dolní Kounice
    Doprava a životní prostředí. Zdroje znečištění ovzduší. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
    Dubňany
    Euroregiony, státní správa a samospráva
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
    Geografie malých měst 2003
    Geografie malých měst 2004
    Geografie malých měst 2005
    Geografie malých měst
    Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
    Geografie malých moravských měst I
    Holešov
    Klimkovice
    Kooperace měst v regionu Ostrava-Katovice
    Město Brno v širších souvislostech
    Orlicko - region v pohraničí
    Regional Geography and its Applications
    Sociální prostředí v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálního rozvoje
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
    Soupis měst a obcí České republiky 1994. Soupis měst a obcí České republiky 1994.
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
    Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
    Turistický lexikon A-Z. Čechy, Morava, Slezsko
    Ulice v urbanistické struktuře - 1. etapa-předpoklady, východiska
    Vranov nad Dyjí/Jemnice: region v transformaci
Author of Article
    Aktuální problémy dopravy na Ostravsku
    Bilance obyvatelstva mikroregionů Žamberku a Králík.
    Border Administrative Units in the Czech Republic
    Brno-město na křižovatce Evropy
    Bystřice nad Perštejnem a útlum těžby uranu
    Changes of the Czech Village after 1990
    The city of Brno in global World
    Consequences of post-war ethnically based population exchange in the Czech borderland for the regional development
    Contemporary development of peripheral parts of the Czech-Polish borderland: Case study - The Javorník Area
    The course of transformation in marginal rural regioins: The basin of middle Dyje river - a case study
    Cross-Border Region Králíky - Międzylesie
    The Cultural and Economic Conditions of Decision - Making for Sustainable City. Case Study: Brno
    Cyklotrasy umožní turistiku až do podzimních dnů
    Development of Railway traffic and the network of sidings in the Ostrava region
    Doprava z pohledu ovlivňování kvality životního prostředí ve městech
    Dopravní zatížení a znečištění exhalacemi vybraných komunikací a vývoj železniční sítě a sítě vleček Ostravska
    Economic indicators of sustainable development of small towns in Moravia
    Euroregion Beskydy - Euroregion na hranici tří států
    Euroregions in the Czech Republic
    Euroregions in the Czech Republic
    Euroregions in the Czech Republic
    Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
    Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
    Geografická charakteristika města Miedzylesie
    Geography of borderland: Euroregion Beskydy
    Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice
    Geography of the Borderland: Euroregion Beskydy
    Influence of higher education and science on physical strucutre of the city of Brno
    The issue of traffic remoteness in South Moravia on the example of the middle Dyje river basin
    Jemnice : the role of a small town in the present stage of transformation
    Jemnice si získá milovníky historie
    Krizové řízení a jeho modelování v GIS
    Lidé na jihozápadní Moravě dávno srostli s krajinou
    Likvidace tuhých odpadů z domácností čeká na řešení
    Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
    Marginal regions and the state border
    Marginalizace moravsko-slovenského pohraničí
    Microregional development in border regions of Czechia
    New Prosperity for Marginal Regions in Moravia?
    New prosperity for rural regions
    Orlicko v pohraničí
    Otevření hranice zaskočilo záchranáře
    Perception of the Dukovany Nuclear Power Plant by local population
    Podmínky pro rekreaci v CHKO Žďárské vrchy a jejich využívání
    Problems of European inner cities and their residential environments
    Problémy dopravy velkých měst na příkladu Brna
    Recent functional changes in a mixed residential/industrial area of the Eastern part of the Brno inner city
    Rekreace v zázemí jaderné elektrárny Dukovany. Nr. 2, Urbánne a krajinné štúdie.. Nr. 2, Urbánne a krajinné štúdie.
    Rekreační využívání krajiny na Kunštátsku
    Reurbanizace vnitřních měst evropských velkoměst druhého řádu
    Settlement problems in the Czech borderland
    Situation of the countryside in the mountain part of the Czech-Polish borderland
    Small towns as centers of rural micro-regions
    Small towns as centres of rural micro-regions
    Social development of ecologically sensitive rural areas: case studies Moravian Karst (¨Czechia) and Devetashko Plato (Bulgaria)
    Socioenvironmentální charakteristiky mikroregionu Králicko
    Some aspects of cross-border cooperation in euroregions of the Czech Republic on example of the Šumava region
    South-Moravian Rural Borderland
    Spatial Distribution Cnages of Czech Natioans in Slovakia nad Slovak Nationas in Czechia with an emphasis on the period from 1991-2001
    Suburbanization in small towns - case study Modřice near Brno
    Sustainable Development of Small Towns: a Slovenian-Moravian Comparative Methodological Approach
    Šance občanů odlehlých obcí jsou na trhu práce minimální
    The town of Brno: functions, prospects, environment
    Typology of Border regions in Czechia
    Urban and Rural Geography in Paris
    Urban Environment in European Big Cities
    V okolí řeky Dyje je rušno především v době letní sezóny
    Venkovské osídlení a udržitelnost
    Vranovsko - marginální region středního Podyjí
    Výroba a doprava malých měst Moravy a Slezska po roce 1989
    Vývoj dopravních vazeb mezi ČR a SR po vzniku dvou samostatných států. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.
    Zdroje znečištění ovzduší
    Životní prostředí a hygienické nároky ulice
    Životní prostředí a hygienické nároky ulice
Editor of Monograph
    Euroregiony, státní správa a samospráva
    Geography in Europe of Regions
    Geography in Europe of Regions Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO 05, Luhačovice, Czech Republic, August 22-26, 2005)
    Investigating European Countryside
    Multifunctional Rural Development
    Nature and society in regional context
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska