Record details

Name
    Zelinka, Ján
Author of Monograph
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky
Author of Article
    Jaskyne najsevernějšej časti Stodolky v Demanovskej doline
    Prirodzená rádioaktivita vápencov v Dobšinskej ľadovej jaskyni
    Přirozená radioaktivita hornin v Gombasecké a Jasovské jeskyni
    Přirozená radioaktivita hornin v jeskynním systému Domica-Baradla
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Belianské jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Rádioaktivita hornín v Bystrianskej jaskyni
    Radioaktivita hornin v jeskyni Driny
    Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demanovské doliny
    Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demänovské doliny