Record details

Name
    Zeman, Jaroslav, 1930-
Author of Article
    Charakter neotektonické morfostruktury Krušných hor a model jejího vzniku
    Členění a vývoj kůry Českého masívu a její vliv na mineralizaci
    Earthquakes in Europe and their relation to basement structures and fault tectonics
    Genesis of Meso-Cenozoic sedimentary basins of Bohemian Massif in the Alpine-Carpathian foreland
    Geologická stavba šumavského moldanubika
    Geologické principy vymezování bloků a jejich vývoje
    Hlavní zlomy českého moldanubika
    Ing. Vladimír Škvor, CSc., šedesátiletý
    Mineralogická charakteristika zrudnění Veselí u Oder
    Morfostruktury a morfostrukturní členění šumavského moldanubika
    A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic
    Reactions between agate nodules and penetrating CO2 rich fluids - a CL-EMS study
    Tektonischer Bau des Zentralteiles des Moldanubicums
    Tiefenbau, Krustenentwicklung des böhmischen Massivs und Möglichkeiten der Prognostizierung verdeckter endogener Lagerstätten