Record details

Name
    Zemanová, Vlasta
Author of Article
    How complex the material model should be for a given geotechnical problems?
    Modelování mechanického chování horninového masivu metodou oddělených prvků
    Numerical Testing and Implementation of Elastic-Plastic Models of Geomaterials
    Numerical testing and implementation of elastic-plastic models of geomaterials
    Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů
    On non-monotonic stress-path effect in numerical analysis of geotechnical structures
    On stress-strain behaviour of zoned dams
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Stress path analysis of geotechnical structures