Record details

Name
    Zikeš, Jiří
Author of Article
    Amfiboly
    Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Jihočeská karlovarská dvojčata
    Jihočeské dravity
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Mineralog J. H. Bernard oslavil 85. narozeniny
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Minerály Křemžské kotliny
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
    Minerály z lomu Kobylí Hora u Prachatic
    Minerály z lomu od Ševětína
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
    Pennin z lomu Krty na Strakonicku
    Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
    Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
    Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině
    Spinelidy z okolí Křemže
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
    Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku
    Výskyt kinzigitu u Ktiše
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic
    Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů