Record details

Name
    Zimák, Jiří
Author of Monograph
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky
    Speleoterapie - principy a zkušenosti
Author of Article
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Aerosoly v atmosféře vybraných jeskyní Moravského krasu
    Alkalicko-živcový paleoryolit z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
    Application of chlorite compositional geothermometres to hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník with "strigovite" from Žulová massif and Strzegom-Sobótka massif
    Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Carbonate facies, compositional variations a physical stratigraphy of Upper Devonian drowned-platform successions of the Moravo-Silesian basin, Czechia.
    Chalcedon z lomu na cenomanské pískovce u Maletína na Moravě
    Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Chemické složení chloritů a chlorirtové termometry
    Chemismus barytu jesenické oblasti
    Chemismus von epidot von den Alpinen Klüften in der umgebung von Sobotín
    Chemistry of carbonates from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Bohemian Massif)
    Chemistry of chlorites from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Czech Massif)
    Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic).
    Chlorites from hydrothermal veins in the Moravian-Silesian culm
    Chlorites from the Polymetallic Deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
    Chromem bohatý svor z Petrova nad Desnou
    Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic
    Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
    Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras)
    Environmentally accetable effect of hydrogen peroxide on cave "lamp-flora", calcite speleothems and limestones
    Environmentálně šetrná eliminace "lampenflóry" v turisticky přístupných jeskyních
    Fosforitové souvky z ledovcových uloženin u Vidnavy ve Slezsku
    Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
    Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních uloženin Oskavy u Nemrlova (14-44 Šternberk)
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic)
    Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic)
    Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih
    Geologické faktory a mikroklima speleoterapeutické léčebny v Javoříčských jeskyních
    Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína (14-42 Rýmařov)
    "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
    Hollandit z Písečné u Jeseníku
    Hyalofan v asociaci puklinových materiálů z ložiska Zlaté Hory-hornické skály
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
    Hydrotermální mineralizace v lomu "Podhůra" u Lipníka nad Bečvou (25-13 Přerov)
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobebešovského pruhu
    Hydrotermální žíly s turmalínem z okolí Chabičova na severní Moravě
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Upland
    Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě (25-12 Hranice)
    Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě
    Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku
    Jeskynní hlíny Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    "Jeskynní hlíny" zpřístupněných jeskyní Nízkých a Belianských Tater
    Kalcitický mramor s magnetitem na lokalitě "Mlýnský vrch" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm) (15-34 Vítkov)
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
    Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
    Křemen-hematitové žíly na "Hradisku" u Bludova
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Markazitové konkrece z dolu B.Šmeral u Mostu
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst
    The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst
    Mineralogical Study of "Strigovite" from Pegmatites of the Žulová Granitic Massif (Czech Republic)
    Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
    Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu
    Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu
    Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska
    Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
    Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách
    Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm) (25-12 Hranice)
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
    Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Monazit v silikátových Fe-rudách typu Lahn-Dill u Chabičova (14-44 Šternberk)
    Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky)
    Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ
    Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč)
    Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček
    Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Occurences of hydrothermal veins with tourmaline in neighbourhood of Chabičov (southern part of the Šternberk-Horní Benešov belt, North Moravia)
    Origin and metamorphic evolution of Fe-Mn-rich garnetites (coticules) in the Desná Unit (Silesicum, NE Bohemian Massif)
    Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá)
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic (25-12 Hranice)
    Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic
    Poznámky k nerostnému složení camptonitu z Mariánského Údolí u Olomouce (25-11 Hlubočky)
    Prirodzená rádioaktivita vápencov v Dobšinskej ľadovej jaskyni
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu
    Přirozená radioaktivita hornin v Gombasecké a Jasovské jeskyni
    Přirozená radioaktivita hornin v jeskynním systému Domica-Baradla
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Belianské jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Harmanecké jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Přirozené radioaktivní prvky v devonských vápencích Moravského krasu
    Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
    Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
    Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov)
    Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava)
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic).
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic)
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Radioaktivita devonských vápenců Moravského krasu
    Rádioaktivita hornín v Bystrianskej jaskyni
    Radioaktivita hornin v jeskyni Driny
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demanovské doliny
    Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demänovské doliny
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
    Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic (severní Morava, ČSSR)
    Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní
    Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu (14-42 Rýmařov)
    Speleothem destruction in the caves of the Moravian Karst (Czech Republic)
    Staurolitické a granátické svory s chloritoidem a margaritem z Králce u Šumperka
    Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách
    Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor
    Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou)
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Stříbro stratiformních sulfidických ložisek moravskoslezských Jeseníků
    Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko (24-21 Jevíčko)
    The study of lampflora in the Kateřinská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
    The study of "lampflora" in the Kateřinská cave (the Moravia karst, Czech Republic)
    The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech republic)
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
    Sulfidické mineralizace na lokalitě "Schusterloch" u Hluboček (25-11, Hlubočky)
    Teredolites clavatus from the Cenomanian near Maletín (Bohemian Cretaceous Basin), Moravia, Czech Republic
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku
    Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku
    Vernířovice - Zadní Hutisko. Železné rudy typu BIF v desenských rulách.
    Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka (14-44 Šternberk)
    Výskyt Cu-zrudnění u Moravské Třebové
    Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině (24-22, Olomouc)
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Výskyt pyritu ve schránkách druhu Terebralia bidentata (Defrance, 1804) z východočeského spodního badenu
    Výskyt scheelitu v zelených břidlicích na sulfidickém Pb-Zn-(Ag) ložisku Oskava v Jeseníkách (14-42 Rýmařov)
    Výskyt taktitu poblíž lokality "Korálové jámy" u Žulové
    Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u Jeseníku a Konstantin u Velkého Vrbna
    Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
    Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku
    Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích
    Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko)
    Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)
    Zeolity z Kožušné u Štětínova
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie
    Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Žíla camptonitu z kulmu od Mariánského Údolí u Olomouce
    Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu
Editor of Monograph
    Mineralogie Českého masívu a Západních Karpat 2006