Record details

Subject heading
    augit
Article
    Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    Dvě lokality podbeskydských vyvřelin
    Mineralogicky zajímavá vulkanická žíla u Doks
    Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska
    Vlčí hora u Černošína - klasické naleziště augitu, amfibolu a olivínu
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech