Record details

Subject heading
    aureola
Article
    Distribúcia W v primárnej a sekundárnej aureole ložiska Rochovce
    Geochemická anomálie rudních prvků ve vodách Středočeského kraje
    Koncentracje antropogeniczne czy okruszcowanie As, Ba na obszarze przedsudeckiego
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Scheelitové zrudnění severně Opařan
    Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava)
    Vyhledávací průzkum Sn, W rud v hornoslavkovském revíru
    Základná charakteristika geochemických aureol ložiská Zlatá Baňa