Record details

Subject heading
    aureola primární
Article
    Geologie modotínské oblasti a její perspektivy
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika