Record details

Subject heading
    aureola rozptylová
Article
    Biogeochemická prospekce Au zrudnění v oblasti Psích Hor
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Geochemické aureoly rudních ložisek a možnosti jejich využití v báňsko-historických výzkumech
    Lithogeochemical methods
    Monitorování variací atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov : vztah variací ke klimatu lázeňského místa a vnitřnímu klimatu lázeňských objektů