Record details

Subject heading
    aurichalcit
Article
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších