Record details

Subject heading
    automatizace
Article
    Automatic location of swarm earthquakes from local network data
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Místo a úloha dokumentografických informací v automatizovaném systému geologických informací Českého geologického ústavu (ČGÚ)
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK