Record details

Subject heading
    báňská historie
Article
    7th International Symposium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy, Leiden (The Netherlands)"
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    39. ročník sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    40 let těžby a úpravy fluoritu v České republice
    45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách
    200 let od zaražení Ševčinského dolu na Březových Horách
    Abraham Werner und der "Workshop" von Schemnitz 1786
    Ad Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské
    Ag-Pb-Zn rudní mineralizace u Jemnice na jihozápadní Moravě
    Agricola a proutkařství: předchůdci a následovníci
    Agricola in Joachimsthal - Silbernel Boden: Bergbau in Böhmen
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli: froman Exilian Descendantto a Renowned Mining Administrator of Coal Mines in his Homeland
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Antracitové doly v osadě Chobot u Vlašimi
    Antropogenní útvary u Klince a Všenor (příspěvek k semináři 15.XII.1989)
    Archaeometallurgic slags from Kutná Hora
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Badatelské středisko Georgia Agricoly v Saské Kamenici
    Baia Sprie a Cavnic - významná polymetalická ložiska Rumunska
    Banisko u Poráče
    Báňské zákonodárství ve Slavkovsko-krásenském revíru
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Banskobystrická měď
    Baňskoštiavnické geologické mapy
    Báňský odborník ing. Vilém Schauer
    Bělostný svět kararského mramoru
    Benátčané a hornictví na česko-německo-polském pomezí
    Die bergbaugeschichtliche Abteilung des GEOFOND der Republik Tschechien in Kutná Hora (Kuttenberg) - Bestände und Aktivitäten
    Die Bergstadt Jihlava/Iglau im 13. Jahrhundert - Stadt und Bergwewrke - Bürger und Bergleute
    Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001
    Bilance výzkumu v dějinách českého hornictví
    Bludenské žilné pásmo v Krušných horách
    Březohorský rudní revír
    Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR
    Bučina u Hraničního rybníka - stará hornická lokalita
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Bývalý kamenolom "Pod špejcharem" ve Zbyslavi
    Celtic Gold in Bohemia : Mines, Metallurgy and Manufacture
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1.část: Česká a Slovenská republika
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Chodby pod Landekem
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    'Cín roku 2000 v regionu střední Evropy' 3.-8. září 2000, Sokolov : Krátké ohlédnutí za mezinárodní konferencí
    Cínová cesta
    Cínový důl Přebuz
    Cínový důl Sauersack (Rolava)
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Černá díra u Svojšína : Pyritový důl Otto
    České rudné hornictví ve 2. polovině 20. století
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Další zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně: Lobzy-Petřín
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    "De re metallica" - Das Hauptwerk von Georgius Agricola
    De Re Metallica, A Timeless Classic
    Dědičné štoly v uhelném hornictví na Sokolovsku
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Dějiny hornictví v díle B. Ježka
    Diamanty v republice Sierra Leone
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    The discovery of new sulphur deposits between the Vistula and San rivers (the Carpathian Foredeep, southern Poland) - a historical review
    Dobývání kaolinu na Brdech
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Dobývání uhlí u Starého Šachova
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Doktoři montánních věd Vysoké školy báňské v Příbrami
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Dolování na merklínském panství v první polovině 19.století
    Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna
    Dolování u Nového Města pod Smrkem
    Dolování uhlí na vrchu Chlum v Děčíně (část Marjanín)
    Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku
    Dolování v Horním Benešově je minulostí
    Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách
    Dolování zlata u Raurisu v Tauernských Alpách
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Doly a hutě
    Doplňky pro "Malého průvodce historickými daty"
    Dosažení evropského rekordu hloubky březohorského dolu Anna v roce 1941
    Dráči : sláva a pád radčické břidlice
    Drahokamové pegmatity jižní Kalifornie
    Druhy a způsob užívání báňskoprávních předpisů v českých zemích ve 13. až 19. století
    Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
    Důl Anna ve Zbýšově. Rosicko-oslavanský uhelný revír
    Důl Antoni : Zpráva o průzkumu starého dolu v Libnově u Oloví v Krušných horách
    Důl Cínovec (Zinnwald) v letech 1938-45
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Dvousté výročí lepidolitu z Rožné
    The education trail "Kozí Hory - Libčice"
    The education trail "Nový Knín and surroundings"
    The education trail "Zlaté Psí hory"
    Efektivnost využití báňskohistorického výzkumu pro národní hospodářství
    Ehemalige Lagerstätte Háj-Vápenný kopec (Stolzenhahn-Kalkberg), NE-Hang
    Ehemalige Lagerstätte Kovářská-vápenka (Schmiedeberg-Kalkofen; früher gelegentlich auch als Stolzenhahn bezeichnet)
    Ehemalige Lagerstätte Rájov (Reihen) - Vápenice/Dolní Vykmanov (Unter-Weigensdorf)
    Ehemalige Lagerstätte Vápenice u Moldavy (Kalkofen bei Moldau)
    Ehemalige Lagerstätte Vykmanov (Ober-Weigensdorf)
    Emil Porth - krkonošský prospektor a badatel
    Energetické suroviny Polska
    Etapovitost těžby na lokalitě Ludvíkov
    Fe-rudy v okolí Plavče s. od Znojma (34-11 Znojmo)
    Fluoritová těžba v České republice
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    Geochemické aureoly rudních ložisek a možnosti jejich využití v báňsko-historických výzkumech
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov)
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Geologie a montánní vědy
    Geologie kletby zbavená?
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    Georgius Agricola (1494-1555) : život a dílo
    Georgius Agricola (1494-1555), humanista a přírodovědec
    Georgius Agricola (1494-1555), humanista a přírodovědec
    Gerhard van Swieten a vznik vysokého báňského školství v habsburské monarchii
    Gold in the Czech history
    Grafit na Vlašimsku : Po stopách dolování (neboli nic tam není)
    Grafitové ložisko Koloděje nad Lužnicí-Hosty
    Gründung, Struktur and Entwicklung der mittelalterlichen Bergstadt Kutná Hora/Kuttenberg aus der Sicht der Archäologie, der Montanarchäologie und der Geschichte
    Habsburgs Universitäten, Hochschulen und Akademien und deren Nachfolger auf Münzen und Medaillen
    Hemimorfit, limonit a aragonit z jeskyně Kani Gut ve Ferganské dolině v SSSR
    Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
    Historická dobývka "jiřský příkop" nad Javorníkem ve východních Krkonoších
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické haldy
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historické prvenství aplikace dusíku v hornictví
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Historický červený pigment caput mortum
    Historický přehled
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Historický vývoj státní báňské správy od středověku do konce 19. století
    Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Die Historie des Eisenerzbergbaus im Eisensteiner Hochtal im Böhmerwald
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Historie dolování na Staroměstsku
    Historie dolování pokrývačských břidlic v oblasti moravskoslezského kulmu
    Historie dolování v okolí Měděnce v Krušných horách
    Historie jáchymovského uranu
    Historie nikl-měděného dolu Rosenhein-Sohland
    Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru
    Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší
    Historie těžby pokrývačských břidlic na severní Moravě
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Historie těžby zlata na Novoknínsku
    Historie uranového průmyslu v České republice
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    Historische Lagerstätte Kalek (Kallich) - Rübenau/Obernatschung
    Historische Lagerstätte Místo (Platz) - Hasištejn und Volyně (Wohlau)
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    History of gold mining in the Nový Knín area
    The History of Mineral Collecting 1530-1799 - With notes on twelve hundred early mineral collectors
    Hlavní otvírková díla na Krušné Hoře v 18. a 19. století a jejich technické vybavení
    Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí
    Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko
    Hlubinná těžba kaolínu. 2. díl, Kaolín na Podbořansku : Hlubinné dobývání kaolínu na Podbořansku
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    Hnědouhelné doly na Liberecku v 19.století
    Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les)
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Hornická naučná stezka - Údolí Milířky
    Hornické aktivity firmy Baťa, a.s. Zlín a možnosti jejich využití v současném cestovním ruchu
    Hornické muzeum Krásno (areál cínového dolu Vilém)
    Hornické školství v severozápadních Čechách
    Hornické tradice a Landek
    Hornické tradice na vysoké škole báňské (první část)
    Hornický památník na Jestřebích horách
    Hornický stav budiž velebený ..., aneb ohlédnutí za jubilejním 35.ročníkem sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice"
    Hornictví na Tišnovsku
    Hornictví ve Freibergu
    Hornoslavkovsko-krásenský rudní Sn, W revír
    How the modern oil and gas industry was born: historical remarks : abstract
    Hutnictví železa v 8.-11.století na západní Moravě
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    The International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) Symposium on History of Geophysics : Prague and the Czech Republic, July 2-12, 2005
    Interpretace báňsko-historických údajů v ložiskové geologii na příkladu Rudolfovského rudního revíru
    Jáchymovské hornictví a jáchymovské doly
    Jan Tadeáš Antonín Peithner (1727-1792)
    Je hornictví oborem minulosti nebo budoucnosti?
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    Jihlavské nerosty : příspěvek k dějinám moravské mineralogie
    Jihlavský rudní obvod
    The Jílové gold district
    Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách
    Jiráskův lom a Dračí díra v Bělovsi u Náchoda
    Jizerskohorské cínové doly
    JOBERG GmbH : Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    Johannes-Mathesius Gesellschaft (Společnost Johanna Mathesia)
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    K 85. životnímu výročí PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K 400. výročí smrti Lazara Erckera v lednu 1594
    K báňskému podnikání v Nalžovských Horách
    K ekonomicko-technickým změnám v českém rudném hornictví 1918-1939
    K historii dolování u Koroužného na západní Moravě
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    K historii rosicko-oslavanského uhelného revíru. 2. část
    K historii těžby a zpracování rud mědi v Maroku
    K historii těžby antracitu u Brandova v Krušných horách
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K hospodářskému a sociálnímu vývoji Jáchymova v 16. století
    K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
    K možnostem exploatace západočeských ložisek kovových rud v pravěku a raném středověku
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    K některým otázkám Václava Štefana
    K obnovení těžby olova a stříbra na severní Moravě koncem 19.století
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K padesátiletí hornické expozice v NTM
    K počátkům těžby uranových rud v Čechách
    K problematice báňského vlastnictví v procesu znárodnění a privatizace těžebního průmyslu
    K problematice názvů Jestřebohorských uhelných dolů
    K regionálnímu báňsko-historickému výzkumu
    K rozšíření stróňské skupiny v Rychlebských horách
    K těžbě nerostných surovin na lokalitě Peklo severně od Lipníku nad Bečvou (25-11 Hlubočky)
    K těžbě zlata v okolí štěchovické přehrady jižně od Prahy
    K výročí Lazara Erckera (1528/30-1594)
    K vývoji národního podniku Sokolovský revír, Důl Marie Majerová v Královském Poříčí 1946-1967
    K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru
    K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic
    Karvinská katastrofa 1894
    Kašpar Sternberg (1761-1838) a české hornictví
    Kašperské Hory ore district
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Katastrofa na dole Nelson 1934
    Ke stoletému výročí požáru v dole Marie v Příbrami r.1892
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Klasifikace povrchových stop po zaniklé těžbě surovin
    Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Koprolitová horečka
    Krátká exkurze na rudní ložiska Walesu
    Kristínov - zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně
    Krzemionki Opatowskie - památka pravěkého dolování rohovců v Polsku
    Křišťály karbonátových septárií Moravy
    Kutnohorská hornická naučná stezka
    Kutnohorské dolování kdysi a dnes
    Kutnohorské pokusy s amalgamací v 16. století
    Las Médulas zlatá pokladnice římské říše : ruina montium
    Late Variscan hydrothermal uraninite-anthraxolite deposits of the Příbram ore region, Bohemian Massif: Geology and genetic features of the largest uranium vein-type deposits of the Czech Republic
    Lazar Ercker (1528-1594), montanista a chemik
    Lazarus Ercker 1528-1594 (400. výročí úmrtí)
    Lazarus Ercker, život a dílo, zejména před přestěhováním do Čech
    Das Leben von Georgius Agricola (1494-1555)
    Lékař ze šlikovského Jáchymova
    Lepidolit na Hradisku u Rožné
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Loreta u Klatov, ojedinělý pozůstatek báňské těžby vápence v Čechách
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska uranu v České republice v letech 1945-1990
    Ložiska zlata a jejich historická těžba
    Ložisko Fe-Mn rud a pyritu Chvaletice
    Ložisko Fe-rud Hraničná
    Ložisko Tsumeb v Namibii
    Magnetitové ložisko "Na Černé Rudě" a "V Jarošci" u Kutné Hory
    Malé Svatoňovice hornické : k udělení a křtu symbolů další obci na Trutnovsku
    Malý průvodce historickými daty
    Malý průvodce historickými daty českého a slovenského hornictví
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Marmorrelikte im Lagerstättenrevier Přísečnice - Měděnec-Mýtinka
    Marmorrelikte im Skarnvorkommen Jáchymov (Joachimsthal) : a) Steyer Kalkzug am Kalkhübel : b) Grube Svornost (Eintracht)
    Marmorrelikte in den ehemaligen Skarnlagerstätten bei Černý Potok (Schwarzbach) östlich Vejprty (Weipert)
    Marmorrelikte Klášterecká Jeseň (Gesseln) - Údolíčko (Kleinthal)
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Mediaeval Pollution of Fluvial Sediment in the Labe (Elbe) River, Bohemia
    Medieval mining areas in the Šluknov district : Results of the new geological mapping
    Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
    Mělké doly ve Zlatých Horách
    Metódy a rozvoj ložiskovej geológie
    Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Milířská dolina
    Mineral Mining on the Bohemian Side of the Krušné Hory Mountains/Erzgebirge up to the Time of Agricola
    Die Mineralien der Skarn-Lagerstätte Měděnec (Kupferberg) im Erzgebirge/ČSFR
    Mineralienbergbau auf der Tschechischen Seite des Erzgebirges bis zur Zeit Agricolas
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Mineralogická charakteristika strusky z lokality Horničí u Rozseče nad Kunštátem
    Mineralogické zhodnocení nálezů z Jihlavy-Starých Hor : abstrakt přednášky
    Mineralogicko-geologická charakteristika míšeňské doliny (Lužické hory)
    Mineralogicko-ložiskové zbierky Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály ostrova Elba
    Mining and geologic circumstances in the Mayrau mine
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
    Die mittelalterliche Silberproduction in Mitteleuropa mit Hinweisen aus der Isotope von Bleigläsern
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Montanistická literatura v knihovně NTM
    Montánní aspekty Humboldtovy a Freieslebenovy cesty Českým středohořím
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu Litoměřice a jeho fondy
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Muzeum těžby polymetalických stříbronosných rud Mikulov
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Nález kobaltového minerálu v jihlavském rudním revíru
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Náš uran - fámy a pravdy
    Náš uran v roce 1945
    Naučná stezka Kozí Hory - Libčice
    Naučná stezka Nový Knín a okolí
    Naučná stezka Zlaté Psí hory
    Návod k pojmenování důlních děl v oblasti Zlatého koně, Kobyly a Plešivce
    Nejstarší dochovaný horní řád pro zlaté doly v Jílovém z roku 1536
    Nejstarší kutací pokusy na hnědé uhlí u Velkého Března
    Několik poznámek k původu a vývoji názvu Kutné Hory
    Několik poznámek k těžbě rud na Podblanicku
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Nekrolog za Rajmundem Götzem
    Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic
    Neobvyklá nerostná asociace v barytu žilného distriktu Maider (jižní Maroko)
    Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji : Po 500 letech těžby z dolů muzeum
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    Nerostné suroviny
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Nová halířská štola
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové poznatky o cínových dolech, úpravně a zajateckém táboře Rolava (Sauersack) za druhé světové války
    Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč)
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
    Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    O možné těžbě zlata na Nedvědicku
    O ryžovištích a zlatu českého jihovýchodu
    O strojní jámě Josef na Bohdašíně v Jestřebích horách
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině
    Obsahy a nositelé stříbra v rudách z ložiska Kutná Hora
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ochrana přírody v dějinách hornictví
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Odešel Jiří Hlávka
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Odkrytí štoly Einigkeiter Tagstrecke v Jáchymově na podzim roku 2009
    Odlišný pohled na obsah titulního listu Kutnohorského kancionálu (graduálu)
    Odrůdy idrijských cinabaritových rud
    Ohlédnutí za I.konferencí o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Ohlédnutí za rudným hornictvím na Jesenicku
    Opevněné polohy na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku pravděpodobně související se středověkým hornictvím
    Organizace a ekonomika v padesátileté existenci Rudných dolů Příbram
    Origin of Lead in Eight Central European Peat Bogs Determined from Isotope Rations, Strengths, and Operation Times of Regional Pollution Sources
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    Památky po těžbě cínových rud v Rolavě a Přebuzi v Krušných horách
    Pelhřimovský stříbronosný revír
    Periody vzestupu a sestupu v českém hornictví
    PhDr. Jiří Majer, CSc. (25.11.1922 - 3.2.2008)
    PhDr. Václav Lomič, CSc. (15.7.1930 Čáslav - 23.5.1990 Praha)
    Piskoří skála : Zpráva o průzkumu dobývek sz. od Svobody nad Úpou
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945
    Počátky mapování povrchových dolů
    Počátky průzkumu kladenských slojí (1842-1854)
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna
    Podnikání Olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Podzemní dobývání čediče
    Podzemní lomy u Hrádku na Rokycansku
    Podzemní poklady a podvodníci : Ještě pár slov k zaručeně "tajemné" štole u Konopiště
    Podzemní vápencový důl Richard u Litoměřic
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Pokus o obnovu těžby drahých kamenů v Krušných horách
    Polská síra
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Poslední období využívání zásob ložiska Horní Benešov
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Povstání horníků v Jáchymově v roce 1525
    Poznámky k návrhu nového horního zákona
    Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku
    Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich
    Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku
    Pozůstatky staré těžby na jižním úbočí Hamerského Špičáku : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Pozůstatky starých důlních prací na Javorském vrchu
    Pozůstatky středověkého dolování zlata u Hor na jihozápadní Moravě
    Prieskumno-ťažobný závod v Michalovciach 35ročný
    Príspevok Slovenska k rozvoju banskej čerpacej techniky
    Problematika dolování a čištění zlata v době laténské na základě nálezu z Brníčka
    Problematika přípravy nového horního kodexu a jeho úskalí v současných společenských podmínkách
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Průzkum černého uhlí v plzeňské pánvi v letech 1978-1991
    Průzkum kutnohorského podzemí
    První prospektoři Krkonoš
    První vysokoškolské studium hornictví na světě
    Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Přežije geologický průzkum a těžba nerostných surovin v ČSFR rok 2000?
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století
    Příklady zajišťování starých důlních děl
    Příprava hornického muzea v mědirudné oblasti v Allihies v Irsku
    Přípravná chodba ve Školce : Další tajemství lomu Malá Amerika poodhaleno!
    Příspěvek k datování těžby železných rud na Českolipsku
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Příspěvek k využití ložisek a distribuci tuhy v Jeseníkách v době laténské
    Quartzites of North-West Bohemia as stone age raw materials: environs of the towns of Most and Kadaň, Czech Republic
    Radim Kettner a dolování v Jílovém u Prahy
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    The Rammelsberg massive sulphide Cu-Zn-Pb-Ba-Deposit, Germany: an example of sediment-hosted, massive sulphide mineralisation
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Regionální geologické a metalogenetické výzkumy v Jeseníkách v r.1991
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    Rozvoj dolování uhlí na Kladensku ve 40. a 50. letech 19. století
    Rozvojové a útlumové tendence v dějinách českého rudného hornictví
    RSDr. Jaroslav Bílek - životopis a soupis prací
    Ruční mlýny na rozemílání zlaté rudy na Kometě
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 15
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 16
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 19
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač 20
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 21. Přehled dějin rudného hornictví na území Československa
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 22.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.14
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.18
    Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika
    Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
    Rudní revír Březové Hory a jeho mezinárodní význam v 19. století
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Das sächsische Erzgebirge : Geologie, Bergbau und Kultur
    Sága posledních tří generací rodu Jičínských
    Sb-mineralizace v Koroužném u Štěpánova nad Svratkou
    Schlikové a počátky dolování stříbra v Jáchymově
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Sind keltische Goldwaschplätze durch Ortsnamen heute noch zu lokalisieren?
    Die Situation des böhmischen Bergbaus im Vormärz
    Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova
    Slavkovské osobnosti
    Slavnostní otevření důlní expozice v Chrustenické šachtě
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Slezské "valouny zlata"
    Slivenecký mramor
    Sn-W mineralization in the Krásno district
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Solný důl Wieliczka, Polsko
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Současný stav opuštěných důlních děl v okolí Staré Vožice.
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví
    Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA
    Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem
    Staré cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině (24-23 Protivanov)
    Staré dolování a pyritové zrudnění na Jonášově kopci nedaleko Lhoty u Olešnice
    Staré dolování stříbra v sz. části jihlavského okresu
    Staré doly v prostoru mměsta Kašperské Hory
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003
    Staré důlní práce v údolí Javorné (Hrubý Jeseník) : 14-224 Jeseník
    Staré kutnohorské důlní mapy
    Stát a inovační proces evropského rudného hornictví v předprůmyslové éře
    Stavební a sochařské opuky české křídy
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů
    Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou)
    Striepky zo Slovenska
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Stručná historie dolu Hohe Tanne v Jáchymově
    Stručná historie kutnohorského dolování
    Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín
    Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Středověké doly oselského pásma v Kutné Hoře
    Středověké zlatodoly Kometa
    Stříbrná stezka - naučná hornická stezka v Kutné Hoře
    Stříbrný důl v Mikulově v Krušných horách
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    28. Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 1989
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" letos již popětatřicáté
    Školní lyžařský zájezd : Některé zajímavé lokality na Slovensku spatřené v únoru 1997 a v červnu 1999
    Štěpánovský revír v letech 1767-1773
    Štola Na Stříbrné u Českého Šternberka
    Štola pod Slánskou ulicí v Kladně
    Štola Sv. Jana Evangelisty v Jiřetíně pod Jedlovou
    Štola u Panského rybníka v Hodkově
    Štoly na železnou rudu na hradě Děvín u Hamru v severních Čechách
    Tajemný Goldberg
    Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
    Terra aurea deserta
    Těžba borátů v Údolí smrti
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Těžba stříbra v oblasti obcí Srubec a Staré Hodějovice
    Těžba stříbra ve Stříbrných Horách v první polovině 16.století
    Těžba zinkových rud na Merklínsku
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Těžba zlata ve Zlatých Horách 1653-1720
    Těžní věž Dolu Simson ve Zbýšově z roku 1902 - jediná technická památka Rosicko-oslavanského revíru
    Thasos nejen zlatý
    Tin deposit Jeroným near Čistá
    Tmavé dekorační kameny ve středních Čechách a perspektivy jejich využití
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Travertíny Slovenska
    Typologie povrchových tvarů vzniklých těžbou rud a jejich časové zařazení
    Účast žen v dolování v Horní Blatné v roce 1535
    Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku
    Uhlí na Svalbardu
    Uhlí v liberecké průmyslové oblasti v údobí průmyslové revoluce
    Uhlonosné sedimenty Českého středohoří
    Umbildungen und Neubildungen in den Schlackehalden der Blei- und Silberhütte von Příbram/ČR
    Untersuchungen zur prähistorischen Nutzung erzgebirgischer Buntmetallvorkommen mit geochemischen Methoden
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Úvaha o budoucnosti Příbramska (bez hornictví?)
    Úvahy kutnohorského patriota nad knihou Kutnohorská iluminace
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Úvod a souhrn k semináři Agricolovi žáci
    V měděných dolech kozineckých
    Variskischer Granitmagma und die zugehörigen Mineralisationen im westlichen Krušné hory (böhmischen Erzgebirge) und im Slavkovský les (Kaiserwald). (Excursion G am 17.April 1998)
    Ve Stroužném žili a pracovali také horníci
    Ve zlatém čtyřúhelníku. (Zlato v Sedmihradsku)
    Videodokument "Zlatohorský rudní revír"
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Voda v dějinách dobývání a zpracování rud
    Vody
    Vorkommen Bočský potok
    Vorkommen NW-Hang Vápenný kopec sowie Marmorvorkommen am Ohnivý vrch
    Vorkommen Plavno (Plauen)
    Vorkommen Rotava (Rothau) frühe Kalkofen genannt
    Vorkommen Vysoká sec (Hohe Hau)
    Vrtné soupravy staré Číny
    Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál?
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    150. výročie narodenia Jána Nepomuka Langa von Hanstadt
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Výskyt rud barevných a drahých kovů a jejich vliv na osídlení Podblanicka
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Výskyty a ložiskové typy železných rud v Krušných horách
    Výskyty zlata u Želetavy na jihozápadní Moravě
    Výskyty zlata v širším okolí Želetavy na jihozápadní Moravě
    Výsledky revize struskových odvalů v Cu-revíru Tisová u Kraslic
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Vysoký hrad - nejvýše položené důlní dílo Krkonoš
    Výstava "90 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici"
    Výtěžkové mince - historický doklad o dobývání drahých kovů
    Vývoj antropogenního reliéfu okolí Ždáru nad Sázavou
    Vývoj důlních podniků kladenského revíru v poslední čtvrtině 19.století a na začátku 20.století
    Výzkum paleolitické lokality Moravský Krumlov IV
    Výzkum ve Španí Dolině-Piescích a problémy pravěké těžby mědi na Slovensku
    Vyzmáhání a úprava části dědičné štoly "Svaté Caroliny" v Pile u Karlových Varů
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Vznik horních měst
    Werk und Bedeutung Georgius AGRICOLAs - zum 450. Todestag des sächsischen Gelehrten
    Works and significance of Georgius Agricola - 450 years since the death of this Saxonian scientist
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách
    Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí
    Z historie těžby uhlí na Kralupsku
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Za tajemstvím medvědínských štol
    Začátky Dolů Nástup Tušimice ve fotografiích
    Záhadná Amerika?. 3.-4. díl, Severní překop
    Záhadná Amerika?. 5. část, Projekt podzemní těžby v lomu Velká Amerika
    Zajímavé nálezy zlata v jílovském revíru
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Závěr jihlavského dolování
    Zlaté Hory - historie
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlato v Black Hills
    Zlato v českých dějinách
    Zlato v českých dějinách
    Zlato ve sbírkách Rudolfa II. na Pražském hradě
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy
    Znečištění Šumavy hutněním kovů ve středověku a pravěku
    Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii
    Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Chrustenická šachta
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Štola Sv.Vojtěcha ve Svárově
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti
    Zur Mineralogie und Bergbaugeschichte der pleistozänen Goldseifen im Rachel-Vorland, Moldanubikum/Bayerischer Wald
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)
    Železnobrodská břidlice
    Život a dílo Jiřího Agricoly : s použitím překladu prof. PhDr. Bohuslava Ježka a prof. Ing. Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933
    Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové
    Životní jubileum PhDr.Jiřího Majera, CSc.