Record details

Subject heading
    báňská legislativa
Article
    160 let od přijetí Obecného horního zákona
    Druhy a způsob užívání báňskoprávních předpisů v českých zemích ve 13. až 19. století
    Historický vývoj státní báňské správy od středověku do konce 19. století
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl