Record details

Subject heading
    báňské vědy
Article
    Doktoři montánních věd Vysoké školy báňské v Příbrami
    Geologie a montánní vědy
    Gerhard van Swieten a vznik vysokého báňského školství v habsburské monarchii
    Montanistická literatura v knihovně NTM