Record details

Subject heading
    fyzikální vlastnosti hornin
Article
    6. konference o seizmoakustické emisi a mikroseizmické aktivitě v geologických strukturách a materiálech
    Complex laboratory study of physical, mechanical and petrological properties of rocks
    Digital seismic station Klokočov in North Moravia
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geofyzike a geológii
    Fyzikální představy o příčinách a vzniku zemětřesení
    Geofyzikální měření na mělkých vodních tocích
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
    Geotechnické vlastnosti spraší Hronskej pahorkatiny
    Geotechnische Beurteilung kristalliner Gesteine des Erzgebirge mittels bohrloch-geophysikalischer Messung
    Inženýrskogeologické mapování na území listu Nymburk (13-14 Nyzmburk)
    Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray
    Inžinierskogeologické hodnotenie svahových deformácií v Oščadnickej doline a v doline Bystrice
    Kaolinite and its influence on the physical and mechanical properties of Cretaceous sandstones used as building and decorative stones
    Kaolinitic Quartz sandstones - the influence of mineralogy on physical-mechanical properties and durability
    Kolik váží Dědek?
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    Landslides in the Hostýnské vrchy Mountains (Moravia)
    Measurement of thermal deformations of rock
    Měření vlhkosti půdy metodou PTM
    Methodological Instructions for Mercury Porosimetry of Clastic Sedimentary Rocks
    Mez pevnosti porézních hornin v podmínkách kombinovaného namáhání
    Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)
    Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
    Možnosti využití ultrazvuku v hornictví
    Numerical analysis of time series obtained by rock-slope monitoring
    Numerical testing and implementation of elastic-plastic models of geomaterials
    Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů
    Osobitosti spraší Búčskych terás
    Petrografické a geotechnické zhodnocení krystalinika ostrohu Jezeří
    Physical properties and natural radioactivity of granites of the Rozvadov massif
    Physikalische Auswirkungen der Tiefbaugewinnungseinflüsse auf der Erdoberfläche
    Porovnávací měření tepelné vodivosti hornin třemi různými laboratorními metodami
    Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu
    Povrchová geotermická měřění v inženýrské geologii a hornické geotechnice
    Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
    Příspěvek k fyzikálním zákonitostem prostupu plynu horninovým prostředím
    Regional seismic array in Central Bohemia
    Salmovský palác - příčiny vlhkosti a zasolení zdiva
    A sedimentological and petrographic investigation of the Nižnyj Čaj-K-8 well
    Subsurface temperature measurements and terrestrial heat flow estimates in the Aswan region, Egypt
    Svahové deformácie medzi Hubošovcami a Kapušanmi
    Štúdium diferencovanej pórovitosti skalných hornín metódou pozorovania v elektrónovom riadkovacom mikroskope
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
    Vztah mezi některými fyzikálními vlastnostmi stavebních a sochařských kamenů