Record details

Subject heading
    galenit
Article
    Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poĺa
    Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora
    Archean Crust as a Source of Common Lead in the Bohemian Massif
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Dolování stříbra v okolí Nového Města n. Metují
    Formation conditions of Pb-Zn mineralizations in the Bohemia Massif
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Galenit ze Zábřehu na Moravě
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    Grafitová ložiska jižních Čech
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Hydrothermal Mineralization in the Moravian Karst near Býčí Skála Cave: Post-Variscan Deformation History?
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Kalcit z Horního Benešova
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Mikroelementy - indikátory metamorfního přepracování sulfidických rudnin
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály stříbra na žíle T1 ve Třebsku
    Morfologicky zajímavé krystaly galenitu z příbramských rudních žil
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Nová lokalita s Pb-Zn zrudněním ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou
    Nové poznatky o sekundárních minerálech hořící haldy v Radvanicích u Trutnova
    Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Paragenetická studie rudního výskytu u Starého Města p. Sněžníkem
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Plumbotectonic aspects of polymetallic vein mineralization in Paleozoic sediments and Proterozoic basement of Moravia (Czech Republic)
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Stříbro z let 1968-1974
    Stříbrský rudní revír včera a dnes
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Způsob vazby Ag v syntetických galenitech