Record details

Subject heading
    inkluze
Article
    Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod
    Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic
    Dating multiply overprinted Sn-mineralized granites - examples fro the Erzgebirge, Germany
    Diagenetic Fluid Circulation through Fractures : A Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paleozoic)
    Fibrous nanoinclusions in massive rose quartz: The origin of rose coloration
    Gemologický výzkum tzv. kolínských granátů a českých granátů ve svatovítském pokladu
    Inkluze rozpustných chloridů v matrix pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Laser Raman spectroscopic measurements of water in unexposed glass inclusions
    Malá jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace
    Melt inclusions in quartz from the Karkonosze granitoids
    Microthermometric Study of Silicate Melt Inclusions in Variscan Granites from SE Germany : volatile Contents and Entrapment Conditions
    Mineralogical Evidence for two Magmatic Stages in the Evolution of an Fractionated P-rich Rare-metal Granite : The Podlesí Stock, Krušné Hory, Czech Republic
    Mineralogy and geochemistry of restite enclaves in the peraluminous Lipnice granite, Moldanubian batholith, Czech Republic
    The occurrence and analysis of crude-oil indicia in the Barrandian basin
    Perovskite from the Miedzyrzecze sill near Bielsko-Biala in the Polish Carpathians (The type area of the teschenite association)
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Staurolitické a granátické svory s chloritoidem a margaritem z Králce u Šumperka
    The transition from peraluminous to peralkaline granitic melts : evidence from melt inclusions and accessory minerals
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov)
    Water content of granitic melts from Cornwall and Erzgebirge : a Raman spectroscopy study of melt inclusions
    Za jakých teplot vznikaly acháty?