Record details

Subject heading
    INQUA
Article
    13. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Číně
    Mezinárodní kongres INQUA v Pekingu
    Poznatky z medzinárodného kongresu asociácie pre kvartérny výskum (INQUA)