Record details

Subject heading
    interglaciální prostředí
Article
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Korelace kvartérních herpetofaun na některých evropských lokalitách
    Račiněves - a new Middle Pleistocene interglacial in the Czech Republic