Record details

Subject heading
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
Article
    4. zasedání IGCP projektu č.378 na Moravě a v Rakousku
    The age of sedimentary fill in the Aragonitová Cave
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Atypické vltavíny ze Slavče u Trhových Svinů (jižní Čechy)
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Comparative study of karst landscape in Bohemia and Moravia
    Continual Rn Measurements in caves: Advantage and Disadvantages
    Další nález vltavínu z Konic u Znojma
    Distribution of trace elements in several ombotrophic peatbogs of the Bohemian Massif
    Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Geomorfologické poměry a členění reliéfu
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu : (24-23 Protivanov)
    Influence of the climatic factors on radon activity concentration in the rocks of the city Brno area - testing
    Intergranular corrosion, infiltrational kaolinization and epigenetically reddened limestones of the Bohemian Karst, and their influence on karst morphology
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice (35-11 Veselí nad Moravou)
    Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
    Nová lokalita vzácného plže Gastrocopta theeli (West.) od Pátku u Loun : 12-12 Louny
    On the use of silver discs to extract 210Po and 208Po for radiogenic 210Pb dating of recent peat deposits
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Quaternary evolution of the grass-snake (Natrix natrix): new evidence
    Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník
    Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Šterkopísky nad Rakovnickým potokem u Oráčova
    Tektity typu Muong Nong a jejich výskyt mezi vltavíny
    Trogontherium cuvieri Fischer, 1809 (Rodentia, Mammalia) im mittelböhmischen Pleistozän
    Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)
    Vertikální sloupky v podpovrchových vrstvách fasetových krystalů
    Vltavín z meandru Šobes u Podmolí v Národním parku Podyjí - znojemská podoblast
    Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě
    Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje
    Z historie vltavínových šperků
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)