Record details

Subject heading
    kvartér Západních Karpat
Article
    1 - Vsetín-Jasénka, sesuvy "Modlitebna" a "Jasénka č.p. 202"
    4 - Akumulace periodicky aktivního suťového proudu na východních svazích vrchu Kopce; Lidečko
    Air pollution and its impact on the agricultural production
    Aluviální kužel v údolí Černé Ostravice
    Analýza procesov tvorby a metamorfózy chemizmu infiltrovaných vod z Dunaja
    An assortment of palaeopathological findings from the anthropological collection of the Institute of Archaeology in Prague in funds of the National Museum
    Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
    Automatization of the base surface delimitation - case study in Fatransko-Turčiansky region
    Biodiverzita a geodiverzita
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
    Bolid Morávka - pátrání po dalších dopadech
    Boršice near Buchlovice
    Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Comparative study of karst landscape in Bohemia and Moravia
    Complex geomorphological analysis of a Beskydian Mountain stream : an example of the Malá Ráztoka stream
    Continuous soil lost modelling in the Haraska watershed (SE Moravia) - an application of 4D digital landscape model
    Czech and Slovak Republics
    Čtvrtohory
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Detekcia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe stanovenia obsahu izotopov Cs-137 v pódnom profile
    Development of a fore-mountain alluvial fan of the Olza River southern Poland) during the Pleistocene
    Dolní Věstonice
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    Frost-riven cliffs and cryoplanation terraces in the Hostýnské vrchy Hills (east Moravia, Czech Republic)
    General scheme of the Western Carpathian stream channel behaviour
    Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
    Geologická historie Pavlovských vrchů na jižní Moravě
    Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
    Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorphic research on the present-day processes and landforms in the Western Carpathians in the Czech Republic
    Geomorphological observations in the area of the Bečva geodynamic polygon (The Moravskoslezské Beskydy Mountains)
    The geomorphological transformation of the Hodslavický Javorník brachysyncline (the Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic)
    Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
    Geotechnické vlastnosti spraší Hronskej pahorkatiny
    Glacial Cycles and Mammalian Biodiversity of Central Europe: Large Scale Migrations or Vicariance Dynamics?
    Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy) : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hindsight for the history of Quaternary mapping of the Czech Republic
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
    Hydrogeologické poměry ložiska sádrovců v Kobeřicích
    Hydrological regime of the riparian landscape of the Morava river in the light of the past and recent changes
    Importance of geomorphology in the research of natural hazards and risks
    The influence of leaf accumulations on the function of step-pool systems in mountain streams
    Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia
    Inžinierskogeologické pomery porušeného svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    K vývoju náplavových kužeĺov Delne a Šebastovky v severnej časti košickej kotliny
    Kamenný mozek : výlitek mozkovny neadrtálce, Hrádok v Gánovcích na Spiši
    Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové
    Klima v posledním glaciálu
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty : 24-441 Bučovice
    Kvartérně geologický výzkum "Čejcského Jezera"
    Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště (25-33 Uherské Hradiště)
    Kvartérní sedimenty na listu Hodonín (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na území listu 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
    Last Glacial paleoenvironments of the West Carpathians in the light of fossil malacofauna
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    Late Pliocene and Quaternary Mustelidae (Mammalia, Carnivora) from Czech, Moravian and Slovak sites
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Luhačovice - Sesuv u křižovatky
    Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
    Magnetostratigrafia jaskynných sedimentov a speleogenéza Moldavskej a Jasovskej jaskyne
    Malacofauna of Late Quaternary loess-like deposits in the Polish Carpathians
    Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech (25-43 Valašské Klobouky, 35-11 Veselí nad Moravou)
    Malakostratigrafický výzkum mladého pleistocénu a holocénu v krasu
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech : (35-12 Strání)
    Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
    Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
    Morfostrukturní analýza georeliéfu Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní rysy Čantoryjské hornatiny (26-11, 16-33 Jablunkov)
    Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Návrh nového pedogeografického členění území Česka
    Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Neotectonics of the Polish Carpathians in the light of geomorphic studies : a state of the art
    Nestabilita dunajských náplavov a ohrozenie objektov vodného diela Gabčíkovo
    A new ochotonid (Lagomorpha) from the Early Pleistocene of Slovakia
    New trends in speleology
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Nové poznatky o kvarternej stratigrafii a zaľadneniach v západných Tatrách a ich predpolí (vo vzťahu k oblasti Vysokých Tatier)
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Novšie nálezy zvyškov Palaeoloxodon antiquus (Falconer et Cautley, 1847)a Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1807) (Proboscidea,Mammalia)od Malých Levár
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill and genesis
    Origin and age of the Pleistocene 'mixed gravels' in the northern foreland of the Carpathians
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Osobitosti spraší Búčskych terás
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    The outline of Quaternary stratigraphy in the Carpathian Foredeep and its links to the Alpine system
    Palaeoecology of Quaternary Mollusca
    Palaeomagnetic and U-series dating of cave sediments in Baradla Cave, Hungary
    Paleoclimate inferred from Ursus spelaeus teeth: the evidence from oxygen isotopes
    Paleodiet inferred from Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH tooth from Tmavá skala cave (Slovak Republic) using carbon isotope analyses
    Philosophy of a new general geomorphological map of the Czech Republic 1 : 500,000
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Pleistocenní měkkýši od Remenin (Nízké Beskydy, východní Slovensko)
    Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava) : 25-31 Kroměříž
    Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně : 25-41 Vsetín
    Pleistocenskie gleby kopalne z epoki paleomagnetycznej Brunhes w lessach czeskich i slowackich
    The Plio-Pleistocene record of Hypolagus (Lagomorpha, Leporidae) from the Czech and Slovak Republics with comments on systematics and classification of the genus
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Postavenie a charakter fluviálno-limnických sedimentov v prechodnej fáze vrchný pliocén-starý pleistocén na príkladě strážňansko-trakanskej depresie
    Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
    Povrchové a podpovrchové jevy na Čecheru v Hostýnských vrších
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Preliminary excavation results in the Dzerav skala Cave near Plavecký Mikuláš in 2002
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Provenance of Würmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Přirozené změny podnebí : život se přizpůsoboval i drastickým výkyvům klimatu
    Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
    Půda a bilance CO2 v ovzduší : rezervoár organického uhlíku
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
    Regionálne hodnotenie koeficienta filtrácie v oblasti Žitného ostrova
    Regionální charakteristika spraší České republiky
    Relationship between the Late Glacial and Holocene vegetation and the animal component of their ecosystem
    Remarks on Biharian bears (Ursidae: Ursus) from the territory of Slovakia
    Review of fossil arvicolids (Mammalia;Rodentia) of the Pliocene and Quaternary of Czechoslovakia.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    Sanace sesuvu ve Strahovicích u Opavy
    Sběr a výzkum klastů
    Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
    Sedlec near Mikulov (district Břeclav)
    Sesuvné území v Malé Bystřici
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
    Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině (25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka, 26-11, 16-33 Jablunkov)
    Speleolaboratory at the Gombasecká Cave - 15th anniversary of the existence
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
    Stratigrafická korelace teras Váhu a sedimentů v Demänovském jeskynním systému
    Strážnice-Přívoz
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I., Vstupní úvaha
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době
    Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
    Svahové deformace severní části radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-04, 25-23-05, 25-24-01 a 25-24-06 v měřítku 1 : 10 000 : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Svahové pohyby v Rusavské hornatině
    Šafárka - first palaeobotanical data of the character of Last Glacial vegetation and landscape in the West Carpathians (Slovakia)
    Tatry v době ledové: mrazová pustina?
    Televizní kamera v horizontálních vrtech
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Uranium activates in karst regions
    The use of biological methods in studies of karst
    Using of the fluorescence microscopy on the study of the redeposited palynomorphs
    The utilization of radioactive indicators in the study of underground water movement
    Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period
    Vegetation of the Upper Orava region (NW Slovakia) in the last 11000 years
    Velký bratr uděluje lekci : sibiřské řešení záhady evropských ledových dob
    The vertical distribution of microclimatic elements in vertical cave of the 'aven' type
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Vyliatky zubov mastodonta druhu Mammut borsoni (Hays, 1834)v drevníckom travertíne pri Spišskom Podhradí
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech (26-41 Jablunkov)
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Výzkum kvartérních měkkýšů v krasových územích (12-41 Beroun, 37-41 Moldava)
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
    Význam doplňkového inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu komunikací
    The Western Slovakia extensometer net - targets and current results
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)
    Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy