Record details

Subject heading
    kyselá důlní voda
Article
    Acid mine drainage of the dumps at Ostrava - Karviná Coal District, Czech Republic
    Acid rock drainage and pyrite oxidation rate in waste rock pile at the Mine Doyon site, Québec, Canada
    The atomic structure and hydrogen bonding of deuterated melanterite, FeSO4.7D2O
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Contribution to the mineralogy of acid drainage of Uranium minerals: Marecottite and the zippeite-group
    Desalination of mine waters from in situ uranium leaching: the ammonium alum - ammonium alunite process
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Does NaOH supplement control sulphate production in aerated mine lake sediment?
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Ecologically advantageous method of sulphate mine water cleaning
    Environmental risks associated with aeration of a freshwater sediment exposed to mine drainage water
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Organic Matter in Ore Deposits: from the Genesis to the Environmental Issue
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Pseudojohannite from Jáchymov, Musonoi, and La Creusaz: A new member of the zippeite-group
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Spectral mineral mapping utilizing high altitude and ground-based spectroradiometry: Case studies from Sokolov open-pit mine, Czech Republic, and Sechura desert, Peru
    Srážení a identifikace nerozpustných síranů
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Úprava důlních vod na ÚDV Svatava
    Die Uranlagerstätte Königstein
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Zatápění uranového dolu Hamr I
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?