Record details

Subject heading
    litostratigrafie
Article
    40Ar-39Ar ages of selected rocks and minerals from the Kraków-Lubliniec Fault Zone, and their relation to the Paleozoic structural evolution of the Małopolska and Brunovistulian terranes (S Poland)
    Agglutinated foraminifera from the Spiroplectammina carinata Zone (Middle Badenian) of the NE part of Vienna Basin (Slovak part)
    Agglutinated foraminifers response to KT boundary event in sub-CCD flysch facies
    Alpine foreland-problems of Quaternary stratigraphy, nomenclature and interpretation
    Ammonoidea of the Lower Cretaceous deposits (Late Berriasian, Valanginian, Early Hauterivian) from Štramberk, Czech Republic
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    El área volcánica de Momotombo (Nicaragua)
    El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
    Bánovská kotlina Depression (northern part of the Danube Basin); Neogene stratigraphy and geological development
    Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty (15-42 Bohumín, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 24-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí)
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär in der Umgebung von Patzenthal auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 2005 über fazielle und mikropaläontologische Untersuchungen der "Ischler Brekzie" im Kaiser-Franz-Josef-Erbstollen auf Blatt 96 Bad Ischl
    Bílovické souvrství - nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě
    Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
    Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Brno-Královo Pole
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
    Březno near Louny
    Campanian Grünbach Flora of Grünbach Flora of Lower Austria: preliminary floristics and palaeoclimatology
    Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice Basin in the Slaný and Líně formations (Stephanian B and C) in central Bohemia and their manifestations in geophysical methods
    Carboniferous stratigraphy and development of the Erzgebirge Basin, East Germany
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Chemostratigraphic determination of equivalent strata and formations in Bohemian Cretaceous Basin
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    The collection of actinopterygian fishes from the Vrchlabí Formation (Lower Permian, Asselian) of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemia) at the Natural History Museum in Vienna
    The continuum between Cadomian orogenesis and opening of the Rheic Ocean: Constraints from LA-ICP-MS U-Pb zircon dating and analysis of plate-tectonic setting (Saxo-Thuringian zone, northeastern Bohemian Massif, Germany)
    Contribution to the geology of the northern part of the Plzeň Basin and the southern part of the Carboniferous Žihle Basin
    The correction to stratigraphy of the Cretaceous formation in the Ohře region
    Correlation between the Czech and Polish part of the Upper Silesian Basin by means of horizons of pyroclastic rocks.
    Crinoid skeletal ossicles in the Šléglov Formation of the Velké Vrbno Dome (Moravia, Czech Republic) and their stratigraphic significance
    Day 1, stop 1: Čertova skála
    Day 1, stop 2: Roadcut N of Týřovice
    Day 1, stop 3. Luh near Skryje
    Day 1, stop 5: Medový Újezd
    Day 1, stop 6: Točník
    Day 2, stop 1: Jivina
    Day 2, stop 2: Olešná
    Day 2, stop 3: Mílina
    Day 2, stop 4: Rokycany-Stráň (quarry)
    Day 2, stop 5: Mýto-Svatoštěpánský rybník
    Day 3, stop 1: Ejpovice
    Day 3, stop 2: Starý Plzenec-Černá stráň
    Day 3, stop 3: Rumpál
    Day 3, stop 4: Čížovka at Zahořany
    Day 3, stop 5: Beroun-North
    Day 4, stop 1: Chrustenice - Museum of Iron Ore Mining
    Day 4, stop 2: Loděnice-vineyard
    Day 4, stop 3: Vráž
    Day 4, stop 4: Beroun-Počaply Section
    Day 4, stop 5: Levín
    Day 5, stop 2: Hlásná Třebaň II
    Day 5, stop 3: Liteň
    Day 5, stop 4: Budňany Rock at Karlštejn
    Day 5, stop 5: Klonk near Suchomasty
    Day 5, stop 6: Praha-Řeporyje - Požáry Quarry
    Děčínský Sněžník Hill
    Depositional systems of the Northern Vienna Basin
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Development of the Structure and Granite Emplacement along the Boundary between Vepor and Gemer Units (Western Carpathians)
    Devon
    The distribution of agglutinated foraminifera in the Cieszyn Basin, Polish Outer Carpathians
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    The Early Miocene olistostromes and "Old Styrian overthrusting" in the Polish Western Carpathians
    Early Palaeozoic intracontinental rifting and incipient ocean spreading in the Czech/Polish East Krkonoše/Karkonosze Complex, West Sudetes (NE Bohemian Massif)
    Evaluating compositional turnover of brachiopod communities during the end-Triassic mass extinction (Northern Calcareous Alps): Removal of dominant groups, recovery and community reassembly
    Event stratigraphy of the Badenian selenite evaporites (Middle Miocene) of the northern Carpathian Foredeep
    Facies of the Klabava Formation (?Tremadoc - Arenig) and their fossil content (Barrandian area, Czech Republic)
    Foraminifera in the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Foraminiferal assemblages as an indicator of foreland basin evolution (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
    Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
    Geochemical discrimination of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane (West Sudetes, Bohemian Massif): paleotectonic and stratigraphic constraints
    Die "geognostische" Gliederung der Karpaten und Alpen durch BORN und FERBER (1770/71) als Grundlage der "Klassifikation der Gebirgsarten" von C.M. HAIDINGER (1785)
    The geological position, sedimentary record and composition of the Tylicz Conglomerate (Late Eocene-Oligocene): stratigraphical and paleogeographical implications (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
    Geologická stavba
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001 (34-24 Holíč)
    Geologické poměry české křídové pánve z pohledu ochrany přírody
    Geologické postavení skalicko-žitenických eocenních křemenců u Litoměřic
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou : (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Geologie paleozoika v okolí Ostrova u Macochy (Moravský kras, Morava)
    Geologie středního Polabí : předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geologové ČGS v Centrální Americe: nová data z vulkanické stratigrafie
    Geology and petrology of sediments of the Western Desert area, Iraq
    Geology and stratigraphy of the Barrandian area
    Geology of the Ohře Rift region
    Geophysical log stratotype in the Mšeno-Roudnice Basin
    The Ghadamis Fault : A Disputed Structure in NW Libya. Vol. 6
    Grand Canyon - světová učebnice stratigrafie
    Graupensandrinne-Ries-Impakt: Zur Stratigraphie der Grimmelfinger Schichten, Kirchberger Schichten und Oberen Süsswassermolasse (nördliche Vormolasse, Süddeutschland)
    Haltepunkt 20: Weitersfeld - Lagerhaus
    Hanns Bruno Geinitz und seine Bedeutung für heutige Oberkreide-Forschung
    Hiatuses between the base of the Pennsylvanian and the base of the Triassic in the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Hranice klabavského a šáreckého souvrství ordoviku pražské pánve v příležitostném odkryvu severně od Rokycan (12-33 Plzeň)
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    Indikace fosilních říčních koryt v mšensko-roudnické pánvi geofyzikálními metodami
    Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of Bohemian Massif
    Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys
    Introduction to the Post- Symposium Excursion: Bohemicum - a crustal segment within the Mid-European Variscan belt
    Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun) : 13-33 Benešov, 23-11 Vlašim
    K postavení a strukturně-kinematickému vývoji šternbersko-hornobenešovské zóny
    Konglomeráty drobových členů zábřežského krystalinika a mírovského kulmu a jejich význam (14-43 Mohelnice)
    Konodontová biostratigrafie vápenců přechodního (ludmírovského) vývoje na území konicko-mladečského pruhu, Drahanská vrchovina
    Die Kreide der Elbtalzone
    Křepice
    Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod (13-134 Český Brod, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Křídové sedimenty na území listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř : 13-44 Hlinsko
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Křídové sedimenty v okolí Litoměřic (02-41 Ústí nad Labem, 02-43 Litoměřice)
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Geology and active geodynamics of the western Eger Rift area
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 6a-c
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 7a, b
    Kutnohorský ložiskový apendix
    Kystra
    Late Permian-Liassic Megasequence AP6
    Late Tithonian-Early Turonian Megasequence AP8
    Late Toarcian-Early Tithonian (Mid-Late Jurassic) Megasequence AP7
    Late Turonian-Danian Megasequence AP9
    Latest Eocene-Recent Megasequence AP11
    Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
    Lithostratigrafie kulmu v příhraničních oblastech jižního Polska (15-12, Osoblaha; 15-14, Krnov)
    Lithostratigraphic and Structural Polarity of the Devonian and Carboniferous Formations - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří (03-143 Hrádek nad Nisou)
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdlant n. Ostravicí, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov, 26-13 Čadca)
    Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii (15-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) (15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Lower Badenian deposits near Kralice nad Oslavou (SW Moravia): result of geophysical, geomorphological and sedimentological research
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area (Czech Republic) - a review
    Lužice ("Luschitz")
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech : (35-12 Strání)
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Mezozoikum - Svrchní křída
    Middle Palaeocene-Eocene Megasequence AP10
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění (34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jiz., 03-33 Mladá Boleslav)
    Muschelkalk - střední část germánského triasu a současný stav jeho výzkumu
    Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
    The nannofossil chalk layers in the Early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (The Menilitic Formation, Ždánice Unit, south Moravia): orbitally forced changes in paleoproductivity
    Národní parky Bryce a Zion
    Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
    New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians)
    New distinctive miospore species from the Namurian of the Upper Silesia Coal Basin, Poland
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New knowledge of the development of the Petřkovice Member in the south of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    A new magnetostratigraphic framework for the Lower Miocene (Burdigalian/Ottnangian, Karpatian) in the North Alpine Foreland Basin
    A new mastixioid florula from tektite-bearing deposits in South Bohemia, Czech Republic (Middle Miocene, Vrábče Member)
    New methods in foraminiferal and calcareous nannoplankton analysis and evolution of Oligocene and Miocene of the Southern Slovakia
    New stratigraphic subdivision of the Tertiary in the Sokolov Basin in Northwestern Bohemia
    Nosislav-3 borehole
    Nosislav
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
    Nové poznatky o karpatské předhlubni v oblasti Nové Hvězdlice-Milonice
    Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan
    Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech (13-14 Nymburk)
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku
    Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
    Nový výchoz dobrotivského souvrství v Praze-Vokovicích (střední ordovik)
    O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy) : 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Ordovician passive continental margin magmatism in the Central-European Variscides: U-Pb zircon data from the SE part of the Karkonosze-Izera Massif, Sudetes, SW Poland
    Ordovik
    Palaeobotanical research of the Early Miocene deposits overlying the main coal seam (Libkovice and Lom Members) in the Most Basin (Czech Republic)
    The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
    Paleontologie lokality Obora
    Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky (24-22 Prostějov, 25-13 Přerov)
    Palynology of the Bohemian part of the Intra-sudetic basin (Bashkirian-Kasimovian B), Czech Republic
    Perm a permotriasová hranice v jihoalpinském segmentu Západní Tethydy
    Permo-Carboniferous of the Úpa River Valley at Ratibořice N. of Česká Skalice (NE Bohemia)
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Post-Symposium Excursion, day 1, stop 1: Krašovice
    Post-Symposium Excursion, day 1, stop 2: Medalův mlýn
    Post-Symposium Excursion, day 1, stop 3: Hejdův dvůr near Rejkovice
    Post-Symposium Excursion, day 1, stop 4: Točník
    Post-Symposium Excursion, day 2, stop 1: Blovice, Vlčice (Úslava river valley)
    Post-Symposium Excursion, day 2, stop 2: Starý Plzenec-Černá stráň
    Post-Symposium Excursion, day 2, stop 3: Ejpovice
    Post-Symposium Excursion, day 2, stop 4: Levín - Prague-Plzeň road-cut
    Pouzdřany - wine cellars
    Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (Ordovik pražské pánve) na odkrytech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Pre- Symposium Excursion, day 1, stop 4: Cadomian unconformity - Monumentenberg/Hohe Dubrau near Gross-Radisch
    Problemy korelacji stratygraficznych kenozoiku południowej Opolszczyzny
    Problemy podzialu litostratygraficznego karbonu produktywnego górnoslaskiego zaglebia weglowego
    Proterozoic volcanics geochemistry and mineral chemistry: a contribution to the Barrandian Upper Proterozoic stratigraphy (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Provenance of Lower Cretaceous deposits of the western part of the Silesian Nappe in Poland (Outer Carpathians): evidence from geochemistry
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
    Předběžné výsledky vrtu V 800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Přehled geologie chebské pánve
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Quaternary Deposits
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic).
    Rare myodocopid ostracods from the Lower Cretaceous (Albian) strata of Vértes Foreland (NW-Hungary)
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Remarks on the palaeoecology of agnostid trilobites
    Revision of trilobites of the Grieffelschiefer Formation (Ordovician, Schwarzburg anticline, Germany) : preliminary results
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). 1
    Rozwój badań utworów miocenu w Karpatach Zachodnich na obszarze Bielsko - Kraków
    Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Saxothuringian provenance of suspected terranes in the Central Sudetes, Bohemian Massif: zircon evidence of a recycled subducted slab
    Die Schrambach-Formation an ihrer Typuslokalität (Unter-Kreide, Nördliche Kalkalpen, Salzburg): Lithostratigraphische Formalisierung und "historische" Irrtümer
    III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
    Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev (15-44 Karviná, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov)
    Sedimentology of the Lochkovian-Pragian boundary interval in the Lower Devonian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Sequence stratigraphy of Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic): preliminary results
    Silicified brachiopods of the Kotýs Limestone (Lochkovian) in the Bubovice area (Barrandian, Bohemia)
    Silur
    Some field observations and remarks on the Gmünd Beds of the Northwestern Waldviertel Region (Lower Austria)
    Some stratigraphic problems of the Barrandian Neoproterozoic
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
    Starší paleozoikum tehovského ostrova
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti (02-34 Bílina, 02-43 Litoměřice, 12-12 Louny)
    Stratigrafie barrandienského proterozoika
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Bílinsku
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Litoměřicku
    Stratigrafie proterozoika a paleozoika
    Stratigraphic distribution of Cambrian fossils in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Stratigraphic reconstruction of tectonically disturbed carbonate sequences along the western margin of the Brno batholith: a need of multidisciplinary approach
    Stratigraphy of the Proterozoic of the Barrandian area
    Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
    Stručný přehled geologických poměrů v ostravsko-karvinském revíru
    Strukturgeologische, tektonische und sedimentologische Aufnahmen im westlichen Egerbecken zwischen Cheb und Františkovy Lázně
    Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech : (12-41 Beroun)
    Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava)
    Svrchní proterozoikum
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Štěrky na lokalitě Kraví hora u Konic
    Terciér - Neogén
    Termín kulm v české geologii
    Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
    Tertiary ignimbrites in Central America : volcanological aspects and lithostratigraphical correlation proposal
    Turold quarry
    Uherčice
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
    The Upper Cretaceous of Saxony in the framework of the European Cretaceous development : Proceedings of the 4th International Cretaceous Symposium, Hamburg 1992
    Upper Jurassic-Lower Paleogene lithostratigraphy and facies development in the Al Hamadah al Hamra area (Libya)
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
    Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilesian Paleozoic Zone)
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vybrané geologické lokality na listě 03-413 Semily
    Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika)
    Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan (34-22 Hodonín)
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Vztah mezi paleogeografií badenu karpatské předhlubně a vídeňskou pánví
    Vztahy mezi pústevenskými pískovci a pískovci Malinovské skály (godulské souvrství s.s.) v Beskydech (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    The Western Carpathians in South Moravia - an outline of the geology
    Westphalian volcanic activity south of the Teplice-Altenberg caldera, Central and Western Bohemian Basins
    Yosemitské údolí
    Zircon apatite fission-track dating of the James Ross Basin sediments (Antarctic Peninsula)
    Zjištění spodnokambrických sedimentů na Moravě
    Zloto i metale towarzyszace w osadach z pogranicza czerwonego spagowca i cechsztynu niecki sródsudeckiej
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče
    Zpráva o geologickém mapování miocénu na listu 1:25 000 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice (34-22 Hodonín)
    Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan (12-33 Plzeň)
    Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy (12-24 Praha)
    Žďárky-Pstrążna Dome: a strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes)
    Želetice Group: Very low-grade Palaeozoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic