Record details

Subject heading
    llandeilo
Article
    Dobrotivské souvrství (ordovik, stupeň dobrotiv) na Wilsonově nádraží v Praze (Česká republika)
    Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
    Ordovician (Dobrotivian (Llandeillian stage) to Ashgill) crinoid (Phylum Echinodermata) from the Montes de Toledo and Sierra Morena, Spain with implications for paleogeography of peri-Gondwana
    Ordovician invertebrate communities in black-shale lithofacies (Prague basin, Czechoslovakia)
    Rokycanská Čilina-Sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (beroun) (12-33 Plzeň)