Record details

Subject heading
    ložisko magmatické
Article
    Chromitity z vardarské ofiolitové zóny v Makedonii
    Ložiska cínu Slavkovského lesa
    The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
    Michenerite PdBiTe and froodite PdBi2 from the Cu-Ni mineralization in the Ransko massif, Czech Republic
    Minerály Pd-Pt norilského revíru (severní Sibiř, Rusko)
    Platinmetall-Führung der Ni-Cu-Sulfidmineralisationen im Bereich der Lausitzer Antiklinalzone
    Platinové výskyty v Sierra Leone
    Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů
    Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)