Record details

Subject heading
    ložisko metasomatické
Article
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Klasifikace metamorfogenních ložisek nerostných surovin
    Metasomatism of Badenian sulphates of the Carpathian Foredeep and its palaeogeographic conditions
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
    Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1 (25-22 Frýdek-Místek)
    Study of isotopes and palaeofluids: The distribution of carbon, oxygen and sulphur isotopes in rocks and ore deposits of the Teplá-Barrandian unit and the moldanubian zone
    Suggestion of the classification of metamorphogenic deposits
    Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Zrudnění v ranském masívu